loading

Ogłoszenia

LISTA LAUREATÓW VI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „PRZYSTANEK TALENTOWO„.

KATEGORIA GRUPY TEATRALNO – MUZYCZNE:
I nagroda – Motyle „Ja jestem” (Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku).
II nagroda – Maguta „Superbohater” (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej).
III nagroda – Kreska „O puszystym i kolczastym” (Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Rykach).
Wyróżnienia:
Konik na biegunach „Śnienie” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu).
Vectis (Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej).
Ach to my „Wszystkie serca ruszą w tan” (Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku).
Azumi „Lampa – w kręgu życia” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku).

KATEGORIA SOLIŚCI:
I nagroda – Wiktor Sokół „Gdybym miał cię tylko w snach” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie).
II nagroda – Aleksandra Suwalska „Szukaj mnie”, „Poleczka” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie).
III nagroda – Tymoteusz Misiura „Czy ten pan i pani”, „Kiedy powiem sobie dość” (występ indywidualny – Biskupie Kolonia).
Wyróżnienie:
Kornelia Pietrzak „Czas nie będzie na nas czekał” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie).

Oceny występów i wyłonienia laureatów dokonało jury w składzie: 
p. Joanna KnapAbsolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UMCS w Lublinie, dyrygentka lubelskiego chóru La Musica, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS. 
p. Joanna KoziołStudentka IV roku Psychologii ze specjalnością Wspieranie jakości życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu działającą przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, a także 3-letnie studia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczególnie interesuje się szeroko pojętą arteterapią, a obecnie prowadzi zajęcia muzyczno-terapeutyczne dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Łęcznej. Studentka IV roku Psychologii ze specjalnością Wspieranie jakości życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
p. Karolina GóraAktorka (swój debiut telewizyjny zaliczyła w 2023 r. główną rolą w filmie ,,Przykazanie miłości. Historia rodziny Ulmów z Markowej”). Na co dzień uczęszcza do Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie, gdzie prowadzi również zajęcia z dykcji dla młodzieży.
Dziękujemy wspaniałemu jury za rzetelną, odpowiedzialną pracę, profesjonalne podejście i poświęcony nam czas.


PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS”

W roku szkolnym 2023/2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.
Celem programu jest zapewnienie oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także na płaszczyźnie dotyczącej ich aktywności zawodowej.
W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne – arteterapia, jazdy konne – hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.
Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek, transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.

W tym roku z programu korzysta sześcioro absolwentów naszej szkoły.


.


VI PRZYSTANEK TALENTOWO – zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy wszystkich utalentowanych, wspaniałych Artystów – solistów, grupy muzyczne i taneczne, zespoły teatralne do udziału w Wiosennych Konfrontacjach Teatralno-Muzycznych „PRZYSTANEK TALENTOWO” czyli w VI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przegląd, podobnie jak w poprzednich edycjach organizujemy w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 7 maja 2024 r.
Termin Przeglądu: 23 maja 2024 r., godz. 9.30

Regulamin PRZYSTANEK TALENTOWO VI (kliknij tutaj)
Karta zgłoszenia (kliknij tutaj)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika (kliknij tutaj)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku opiekuna (kliknij tutaj)


.


„TY DECYDUJESZ” – SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE POWIATU PUŁAWSKIEGO

Zapraszamy całą społeczność Ośrodka (uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników) do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Starostę Powiatu Puławskiego. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno – obywatelskiej wśród młodzieży. Prosimy o zgłaszanie pomysłów związanych z doposażeniem Ośrodka w szeroko rozumiane pomoce dydaktyczne. Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

kliknij tutaj – REGULAMIN

.


PRZYSTANEK TALENTOWO 2023 już za nami!

V Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to wydarzenie niezwykłe, skupiające w jednym miejscu, o tej samej porze, wspaniałych ludzi, cudownych Artystów… Wiosenne Konfrontacje Teatralno-Muzyczne tradycyjnie odbyły się na scenie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, który tego dnia rozbrzmiewał muzyką, śmiechem, brawami, rozmowami. Na PRZYSTANKU TALENTOWO stawili się Artyści z 14 placówek oraz jeden indywidualnie:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu (grupa KONIK NA BIEGUNACH)
 2. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie (grupa ILUZJA)
 3. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie (zespół TACY SAMI)
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Puławach (grupa MARZYCIELE oraz zespół NIESPODZIANKA)
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu (grupa KAZAMATTI)
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej (grupa MAGUTA)
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku (grupa AZUMI)
 8. WTZ PSONI KOŁO w Świdniku (grupa MOTYLE oraz zespół ACH TO MY)
 9. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne WTZ w Nałęczowie (grupa SYMPATYCZNI)
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego we Włodawie (grupa ISKIERKI oraz FORMACJA G-DUR)
 11. WTZ Caritas w Chełmie (grupa INVICTUS)
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie (grupa DZIEWCZYNY MALINY oraz występy solowe: EMILIA STĘPIEŃ; WIKTORIA PANASIUK; BARTOSZ ŁYP; WIKTOR GDULA; SEBASTIAN TUDRUJ)
 13. PSONI Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach (TOMASZ DZIUBAK z zespołem KRESKA)
 14. Występ indywidualny TYMOSZ MISIURA (Biskupie-Kolonia)
 15. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy (ŁUKASZ LISEK)

Wszystkie występy (a było ich 25!) obejrzało wnikliwie i dokonało oceny Jury w składzie: 

p. Izabela Krupka – utalentowana tancerka baletowa, pedagog, choreograf, współwłaściciel Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie; 
p. Joanna Knapp – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym UMCS, związana z lubelskim chórem La Musica, dyrygent i korepetytor, śpiewak Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego edycji 2023; 
p. Emilia Osińska-Marczak – założycielka Szkoły Tańca CHASSEMI, prezes Fundacji Wygrane Marzenia, absolwentka studiów podyplomowych z Teorii Tańca na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie.

LAUREACI PRZYSTANKU TALENTOWO 2023

KATEGORIA GRUPY TEATRALNE

I NAGRODAKAZAMATTI „To nie ta bajka” Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu
II NAGRODAKONIK NA BIEGUNACH „Bajka Szachrajka” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
III NAGRODAMAGUTA „Wieczór gier” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej

KATEGORIA GRUPY MUZYCZNO-TANECZNE

I NAGRODAMOTYLE „Szalona miłość” Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku
II NAGRODAZACZAROWANI „Ścieżka między piekłem a niebem” Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie
III NAGRODADZIEWCZYNY MALINY „Nie do zatrzymania” Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie

KATEGORIA SOLIŚCI

I NAGRODAŁUKASZ LISEK „Żyje się raz” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy
II NAGRODATOMASZ DZIUBAK z zespołem KRESKA – 3 piosenki w stylu  hip-hop „ do muzyki Mateo, O.S.T.R., Ajron PSONI Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach
III NAGRODATYMOTEUSZ MISIURA „ZBUDUJEMY DOM”, „Arahja”, Biskupie – Kolonia

WYRÓŻNIENIA:

 1. ILUZJA „Stworzenie Świata” Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
 2. MARZYCIELE „Przyjaźń niejedno ma imię” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach
 3. INVICTUS „Przebudzenie” WTZ Caritas w Chełmie
 4. ACH TO MY „Wszystkie serca ruszą w tan”, „Zacznij od Bacha”, „Jak Słońce”, „Dobry dzień” Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku
 5. BARTOSZ ŁYP „Szukaj mnie” Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 6. SEBASTIAN TUDRUJ „Gdy Chopin grał” Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie 

NAGRODA SPECJALNA:

 1. KRZYSZTOF PUCHACZ z grupy KAZAMATTI
 2. PAWEŁ PAKUŁA z grupy AZUMI
 3. SEWERYN CIOCZEK z grupy ACH TO MY
 4. SZYMON WOŹNIAK z grupy ACH TO MY 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 
DZIĘKUJEMY ARTYSTOM, INSTRUKTOROM ARTYSTYCZNYM, PRZYBYŁYM GOŚCIOM, WSPANIAŁEJ PUBLICZNOŚCI ORAZ FUNDATOROM NAGRÓD!

FUNDATORZY NAGRÓD:

 • Starosta Powiatu Puławskiego
 • Dyrektor SOSW w Kęble
 • Burmistrz Nałęczowa
 • Wójt Gminy Wąwolnica
 • Bank Spółdzielczy w Nałeczowie
 • Łukasz Duda AKSON FIZJOTERAPIA (Wąwolnica)
 • Energylandia – Park Rozrywki
 • Ewa Pawłowska
 • Firma Pawtrans
 • Agnieszka Dobrowolska. Pośrednictwo Ubezpieczeniowe w Bełżycach

REGULAMIN IV KONFERENCJI Z OKAZJI DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „ŻYĆ GODNIE” (kliknij tutaj).


OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
Ogłoszenie (kliknij tutaj)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW ZESPOŁÓW SZKÓŁ.
Ogłoszenie (kliknij tutaj)


OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWACZEGO W PUŁAWACH, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT PUŁAWSKI.
Ogłoszenie (kliknij tutaj).


KONKURS KOCI ŚWIAT „DOM BEZ KOTA TO GŁUPOTA” – ZNAMY WYNIKI!

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Koci Świat „Dom bez kota to głupota” pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego został rozstrzygnięty! Spośród niemal 1500 nadesłanych prac wyłoniono Laureatów konkursu. Nie było to łatwe, o nie! Prace były nie tylko bardzo ciekawe, piękne, oryginalne, ale też pełne wrażliwości w sposobie patrzenia na koci świat. Niestety nie mogliśmy nagrodzić wszystkich otrzymanych prac, ale bardzo mocno dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, za włożoną pracę, czas, serce. Wspaniali Artyści! Pielęgnujcie w sobie pasję tworzenia, rozwijajcie talent, pozostańcie czuli i wrażliwi na naszych czworonożnych przyjaciół 🙂
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z obrad jury oraz prac Laureatów – dostępne w zakładce KRONIKA.

Wyniki konkursu (kliknij tutaj)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Serdecznie zapraszamy naszych wspaniałych Artystów oraz wszystkie osoby zainteresowane teatrem, tańcem i śpiewem do udziału w Wiosennych Konfrontacjach Teatralno – Muzycznych „PRZYSTANEK TALENTOWO”.
Nasz IV Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został objęty honorowym patronatem przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Puławskiego, Burmistrza Nałęczowa oraz Wójta Gminy Wąwolnica. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin.


OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI, DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT PUŁAWSKI

Ogłoszenie – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna – kliknij tutaj


IV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Serdecznie zapraszamy grupy teatralne, muzyczne, muzyczno-taneczne, wokalistów z województwa lubelskiego do udziału w Wiosennych Konfrontacjach Teatralno – Muzycznych „PRZYSTANEK TALENTOWO”. Cieszymy się, że po dwóch latach ciszy w naszej wspólnej przestrzeni artystycznej spowodowanej przez COVID-19, znowu możemy się spotkać!!!

Mamy ogromną nadzieję, a nawet pewność, że spotkanie naszych ARTYSTÓW WSPANIAŁYCH na PRZYSTANKU TALENTOWO przyniesie wszystkim, tak bardzo potrzebną w tych trudnych czasach pozytywną energię, szczerą radość i zabawę!

Wystąpiliśmy o przyznanie honorowego patronatu do: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posłanki do Parlamentu Europejskiego p. Elżbiety Kruk, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Puławskiego, Burmistrza Nałęczowa oraz Wójta Gminy Wąwolnica.

Regulamin PRZYSTANEK TALENTOWO


DRODZY RODZICE!

W zakładce psycholog/pedagog znajdują się informacje dla Państwa: Jak rozmawiać z dziećmi w tym trudnym czasie, czy rozmawiać? Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nasze dzieci wiedzą i rozumieją więcej, niż nam się wydaje. Bądźmy dla nich pierwszym i wiarygodnym źródłem informacji. Zadbajmy o siebie, o nasz stan psychiczny i fizyczny, gdyż od tego zależy możliwość udzielenia wsparcia innym.


POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY.

Przyszło nam żyć w trudnych czasach, bardzo niespokojnych, na ulicach coraz częściej słyszymy, że „świat zwariował”… Co możemy zrobić? Być razem i pomagać!

KOCI ŚWIAT

Serdecznie zapraszamy do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu KOCI ŚWIAT pod hasłem „Dom bez kota to głupota”– tym razem czekamy na Wasze prace plastyczne oraz kocie fotografie. Celem Konkursu jest nie tylko promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ale również zwrócenie uwagi na los bezdomnych zwierząt. Wybrane prace (podobnie jak to miało miejsce w I edycji konkursu) zostaną przekazane na cel charytatywny – wesprzemy bezdomne, chore, potrzebujące pomocy kociaki ❤

REGULAMIN KONKURSU


DZIEŃ WOLONTARIATU

3 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach odbędzie się III POWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATU.

Dodatkowe informacje na temat święta wolontariuszy dostępne są na stronie internetowej Powiatu Puławskiego – bezpośredni link do zakładki: https://www.pulawy.powiat.pl/wolontariusz-roku-powiatu-pulawskiego-2021/


KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid-19 w naszej Placówce, informujemy o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną w dniach 15 – 19.11.2021r.

W poniedziałek 22.11.2021 przywóz uczniów do szkoły odbędzie się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1 września 2021r. o godzinie 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble.
Przypominamy o obowiązku zachowania zasad reżimu sanitarnego – maseczki, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku, utrzymywanie dystansu społecznego.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble.
Ze względu na obowiązujące nadal zasady sanitarne oraz w najwyższej trosce o nasze zdrowie, prosimy pamiętać o maseczkach oraz dezynfekcji rąk.


BEZPIECZEŃSTWO W WAKACJE

Lato zbliża się do nas wielkimi krokami, wakacje tuż, tuż… Czekają na nas góry, lasy, morza i jeziora! Odpoczynek, relaks, zabawa, luz i odrobina szaleństwa są jak najbardziej wskazane 🙂 To dobry czas na tzw. reset, oderwanie się od codziennych problemów, obowiązków, stresów, czas na przyjemności, ale… Koniecznie należy pamiętać o wszelkich zasadach bezpieczeństwa!!! Spędźmy te wakacje w taki sposób, żeby je wspominać przez cały rok z uśmiechem na twarzy. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, o domy, które pozostaną być może bez opieki podczas wakacyjnych wyjazdów, zachowajmy ostrożność i rozsądek. Dopiero wtedy możemy zawołać AHOJ PRZYGODO 😀

NASZE BEZPIECZEŃSTWO – KLIKNIJ TUTAJ


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KOCI ŚWIAT” – WYNIKI

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Konkursu!

Jury po bardzo długich naradach, wielu sporach oraz głębokich przemyśleniach wyłoniło Laureatów „KOCIEGO ŚWIATA”. Niestety nie mogliśmy przyznać więcej nagród oraz wyróżnień z przyczyn czysto organizacyjnych :(, ale wszystkie prace ogromnie doceniamy, widzimy w nich całe pokłady emocji, miłości do Kocurków, zaangażowania, artyzmu. JESTEŚCIE WSPANIALI!!!

Ocena prac, przyznanie nagród, wyróżnień nie było łatwym zadaniem – otrzymaliśmy 2222 prace (2089 w kategorii płaskie oraz 133 w kategorii przestrzenne), zdecydowana większość z nich była na niezwykle wysokim poziomie artystycznym. Tym bardziej ciężko nam było podjąć decyzje.

Na rozesłanie Laureatom nagród i dyplomów wyznaczyliśmy czas do końca maja 2021r. Od czerwca ruszamy z akcją zbierania funduszy na schronisko dla Kociaków – poinformujemy Was gdzie, kiedy i w jakiej formie można będzie zakupić Wasze piękne prace (nie tylko nagrodzone, ale wiele, wiele innych) Może ktoś z Was będzie miał ochotę i potrzebę pomocy 🙂

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM oraz WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!!!

Relacja fotograficzna zostanie wkrótce zamieszczona na naszej stronie oraz na Facebooku.

WYNIKI KONKURSU


PROGRAM REHABILITACJA „25 PLUS”
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KĘBLE

W roku szkolnym 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.
Celem programu jest zapewnienie oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także na płaszczyźnie dotyczącej ich aktywności zawodowej.
W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne – arteterapia, jazdy konne – hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.
Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek, transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.
W tym roku z programu korzysta czworo absolwentów naszej szkoły.


KOCI ŚWIAT – OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KOCI ŚWIAT”. Zadaniem Konkursu jest nie tylko promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży, tudzież dorosłych, ale również uwrażliwianie na los bezdomnych zwierząt. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wspaniałe prace i pomożemy kociakom, które czekają na naszą pomocną dłoń i cieplutkie serducho 🙂 Dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na wsparcie dla schroniska dla kotów.

REGULAMIN KONKURSU


INFORMACJA!!!

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych rodziców oraz wychowanków organizujemy dwutygodniową opiekę wakacyjną na terenie Ośrodka. Chętnym do pobytu wakacyjnego uczniom, zapewniamy atrakcyjny wypoczynek pod okiem wykwalifikowanej kadry pracującej z naszą młodzieżą na co dzień.

Zaznaczamy, że oferta wakacyjna przeznaczona jest TYLKO DLA UCZNIÓW SOSW W KĘBLE oraz W RAMACH ADAPTACJI DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA ZŁOŻY DOKUMENTY DO NASZEJ SZKOŁY przed okresem ferii letnich.
Termin – od 27 czerwca do 10 lipca 2021r.

Co zapewniamy?
1. Całodobową opiekę i wyżywienie.
2. Transport.
3. Opiekę medyczną, ubezpieczenie.
4. Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pracującej na co dzień z młodzieżą z SOSW w Kęble (praca w ramach wolontariatu).
5. Terapeutyczne oddziaływanie przyrody (duża zielona przestrzeń wokół Ośrodka, park, lasy, wąwozy…).

PROGRAM WYPOCZYNKU:
– zajęcia z hipoterapii,
– zajęcia z gospodarstwa domowego,
– sport i rekreacja,
– zajęcia plastyczne, ceramiczne,
– zajęcia taneczne,
– zajęcia profilaktyczne,
– wycieczki,
– ogniska,
– dyskoteki.
Podsumowując – gwarantujemy DOBRĄ ZABAWĘ 🙂

Zachęcamy naszych obecnych i przyszłych uczniów do skorzystania z oferty!!!


POMOC PSYCHOLOGICZNA

W ostatnim czasie przyszło nam zmierzyć się z trudną dla nas wszystkich sytuacją. Mimo ograniczonych kontaktów nadal służymy wsparciem. Nie bagatelizujmy Waszych problemów, oznak zniechęcenia czy wyczuwanego napięcia. W tym trudnym czasie nauki zdalnej podejmujemy nadal zadania wspomagające naszych uczniów i rodziców. Dlatego w sytuacjach trudnych oferujemy pomoc i wsparcie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny za pośrednictwem wychowawców klas.

Ponadto ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów – 800 080 222 

Anna Ceglarska – psycholog szkolny.
Barbara Kaniewska – pedagog szkolny,


Zbiórka na remont po pożarze

https://pomagam.pl/7bpdcp3b/


Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych


Pliki

Deklaracja Dostępności

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.