loading

Stowarzyszenie pomocy i wspierania rozwoju niepełnosprawnych Szansa

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, którego podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia i wspierania rozwoju niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Adres:
Kębło 7
24-160 Wąwolnica

tel/ fax: 81 882 50 11

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000204725
Regon – 432715641
NIP – 716 277 93 71
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie

nr konta: – 21 8733 0009 0016 5190 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • przewodniczący Grażyna Chudy
  • zastępca przewodniczącego Jarosław Lipnicki
  • sekretarz Maria Skowyra
  • skarbnik Justyna Ogorzałek
  • członek Anna Barańska

Adres e-mail stowarzyszenia: keblo.szansa@gmail.com


Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” obecnie liczy 38 członków.

W omawianym okresie członkowie Stowarzyszenia wraz z podopiecznymi brali udział w kiermaszach okolicznościowych, podczas których prezentowali prace wykonane wraz z wychowankami oraz prowadzili ich sprzedaż pozyskując środki ze sprzedaży na działalność statutową oraz materiały na następne prace.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.