loading

Ceramika

Ceramika, glina to doskonały materiał stwarzający niezliczone możliwości ekspresji zarówno przy tworzeniu przedmiotów artystycznych (dekoracyjnych, rzeźb), jak i czysto użytkowych. Mając na uwadze bogactwo korzyści płynących z wykorzystania gliny stworzyliśmy dla naszej młodzieży możliwość uczestniczenia w zajęciach ceramicznych. 

Na terenie Ośrodka została utworzona pracownia ceramiczna, dzięki której możliwe jest zastosowanie nowatorskich i aktywizujących metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. 

Warsztaty ceramiczne prowadzone są dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także z dysfunkcjami ruchowymi. Pracownia jest wyposażona nie tylko w narzędzia potrzebne do „obróbki” gliny ale również w elektryczny piec do wypału ceramiki, dzięki czemu młodzież ma możliwość uczestniczenia w powstawaniu wyrobów z gliny od początku aż do efektu końcowego uzyskanego podczas ostatniego wypału w piecu. 

Praca w glinie stanowi doskonały element oddziaływań terapeutycznych i rewalidacyjnych, sprzyja usprawnianiu funkcji fizycznych, psychicznych oraz społecznych osób niepełnosprawnych. Pozwala rozwijać sprawności manualne, percepcję wzrokową, dotykową, stymuluje m.in. takie procesy jak myślenie, mowa, pamięć, rozładowuje napięcia, niweluje negatywne emocje. Dla podopiecznych Ośrodka stanowi dodatkowo atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, pobudzającą ich wyobraźnię i potrzebę twórczej aktywności. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach, z dużym zainteresowaniem poznaje techniki lepienia z gliny , zasady suszenia i wypalania ukończonych prac, sposoby zdobienia (tlenkowanie, szkliwienie, malowanie angobami). 

Różnorodność technik stwarza możliwość doboru odpowiedniej metody do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników warsztatów, wpływa to pozytywnie na ich nastawienie do pracy, zaangażowanie, zadowolenie.

Prace wykonane podczas zajęć są eksponowane nie tylko na terenie Ośrodka ale również na różnorodnych okolicznościowych kiermaszach czy festynach, co tym bardziej zwiększa w młodzieży poczucie satysfakcji i zadowolenia z własnej pracy. Wyroby ceramiczne wykonane przez wychowanków Ośrodka cieszą się ogromnym zainteresowaniem podczas wspomnianych kiermaszów, co nikogo nie dziwi zważywszy na wysiłek i serce włożone w ich powstanie. 

Wspomnieć należy również, że na zajęcia w pracowni zapraszane są grupy dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego oraz innych placówek specjalnych, co niewątpliwie sprzyja procesowi integracji i zmianie sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych. Wspólne zajęcia to okazja do wzajemnego poznania się, akceptacji i zrozumienia.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.