loading

O Ośrodku

NASZ OŚRODEK

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest placówką oświatowo – wychowawczą obejmującą opieką, kształceniem i wychowaniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 16-24 lata. 

Jesteśmy prężną, stale rozwijającą się placówką, która na bieżąco wzbogaca swoją bazę dydaktyczną, doskonali warunki bytowe podopiecznych, zapewnia wykwalifikowaną kadrę, co z kolei przekłada się na jakość i efekty naszej pracy z młodzieżą. 

Nasze priorytetowe zadania to:

 • przygotowanie młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz społecznym – na miarę indywidualnych możliwości oraz potrzeb, z uwzględnieniem  zainteresowań i uzdolnień,
 • rozwijanie autonomii i poczucia własnej wartości każdego ucznia,
 • tworzenie solidnych fundamentów do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych niezbędnych w życiu codziennym.

Praca odbywa się w małych zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną posiadającą nie tylko pełne kwalifikacje do pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, ale również ogromną pasję i oddanie pracy.

Niezaprzeczalnym atutem naszej Placówki jest jej usytuowanie w niezwykle urokliwym zakątku Lubelszczyzny, w zaciszu kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 

Budynek szkoły to klimatyczny stary dworek otoczony zielonym parkiem, tętniącą życiem przyrodą, która bez względu na porę roku zapewnia naszym podopiecznym terapeutyczne oddziaływanie.

NASZA BAZA 

Bazę naszej placówki stanowi nie tylko zabytkowy dworek, ale również oddany do użytku uczniów od dnia 1 września 2014 roku nowoczesny internat, który dysponuje dwunastoma czteroosobowymi sypialniami. Każdy pokój posiada własny węzeł sanitarny. Budynek wyposażony jest w windę oraz dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, wygodne podjazdy. 

Ośrodek zapewnia dostęp do specjalistycznych pracowni, dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i wypoczynkową: 

 • pracownia EEG Biofeedback,
 • pracownie gospodarstwa domowego (jedna w budynku szkoły, druga w internacie),
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • sala integracji sensorycznej (SI),
 • sala Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • siłownia, sala gimnastyczna oraz siłownia „pod chmurką”,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownia ogrodnicza,
 • kącik majsterkowicza,
 • baza do hipoterapii i jazdy konnej (ujeżdżalnie kryta i otwarta),
 • ścieżka sensoryczna z miejscem wypoczynkowym,
 • sala „Strefa Relaksu”,
 • boisko do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • obudowane miejsce na ognisko.

NASZE MOCNE STRONY

 • Usytuowanie w zacisznym, spokojnym zakątku Lubelszczyzny, w sercu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
 • Życzliwa, pełna ciepła atmosfera.
 • Profesjonalna, kompetentna kadra.
 • Darmowy internat czynny również w weekendy.
 • Domowa kuchnia – posiłki przygotowywane przez nasze panie kucharki.
 • Własny bus przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową (dowozy uczniów do/z Puław i Lublina w poniedziałki oraz w piątki). 
 • Park, ogród, własne działki na warzywa i owoce.
 • Własne konie – zajęcia hipoterapii i jazdy konnej. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

W skład naszego Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (indywidualne) czyli wspieranie rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami przy wykorzystaniu nowatorskich metod oraz holistycznego podejścia, dające większe szanse na pełniejszy rozwój i funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Oddział Przedszkola Specjalnego (w trakcie naboru).
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 • Internat.

KADRA

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zatrudnia pracowników w trzech grupach: pedagogicznej, administracyjnej oraz obsługi. 

Pracownikami pedagogicznymi Ośrodka są: dyrektor Ośrodka, nauczyciele szkoły i internatu, psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, nauczyciele rewalidatorzy, hipoterapeuci. Naszą kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i wychowawcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, odznaczający się ponad to osobistymi predyspozycjami do pracy z młodzieżą, życzliwi, wyrozumiali, pełni pasji i zaangażowania. Dzięki nim nasz Ośrodek to nie tylko szkoła, ale też bezpieczny azyl pełny ciepła, zrozumienia, wsparcia, radości  – po prostu DOM.

HISTORIA OŚRODKA

Skąpa jest wiedza na temat malowniczo położonego dworku w Kęble, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Pozostałości archiwum szkolnego wskazują, iż samo Kębło w swojej historii było wsią królewską, potem znajdowało się w dzierżawie starostów kazimiersko – wąwolnickich. Należało do rodzin: Firlejów, Tarłów, Lubomirskich i Potockich. Do 1831 roku Kębło było własnością Czartoryskich.

Po nich właścicielami wsi została rodzina Wesselów, która wybudowała w 1880 roku na wzgórzu dworek otoczony parkiem. W końcu XIX Ignacy Wessel sprzedał dobra Rostworowskim, którzy szczególnie przysłużyli się do rozwoju osady.

Od 1947 roku w budynku dworku został założony Państwowy Dom Dziecka.

Od 1 września 1982r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984r. zaczyna funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie, z dniem 1 stycznia 1985r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble zostaje przekształcony w samodzielną jednostkę budżetową podporządkowaną Kuratorium.

Z dniem 1 września 1996r. tworzy się Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym.

Dnia 1 czerwca 1997r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Kurator Oświaty w Lublinie nadał Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Kęble imię Św. Franciszka z Asyżu.

Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dnia 21 maja 2003r., z dniem 1 września 2003 r. połączono SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Puławach i SOSW im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble w Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Puławach.

Ostatnie istotne zmiany dla placówki przyniósł rok 2006, w którym z dniem 1 września założono w Kęble, uchwałą Rady Powiatu w Puławach, trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Więcej informacji można znaleźć w prezentacji multimedialnej poniżej:

Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”

W roku szkolnym 2023/2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Celem programu jest zapewnienie oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także na płaszczyźnie dotyczącej ich aktywności zawodowej.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne – arteterapia, jazdy konne – hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.

Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek, transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.

W tym roku z programu korzysta sześcioro absolwentów naszej szkoły.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.