loading

Internat

O internacie

Internat jest integralną częścią naszego Ośrodka, stanowi bezpieczne, pełne ciepła, życzliwości i rodzinnej atmosfery miejsce zamieszkania dla naszych podopiecznych. 

Praca internatu obejmuje wszystkie dni tygodnia, nie tylko dni nauki szkolnej, ale również weekendy.

Pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny, uczniowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Posiłki serwowane wychowankom są przygotowywane przez nasze panie kucharki – jemy smacznie, zdrowo, jak w domu.

Nasz internat to nowoczesne i funkcjonalne wzornictwo, przestrzeń w połączeniu z wygodą i komfortem użytkowania. W pełni przystosowane do potrzeb i wymagań młodzieży pokoje (3-4 osobowe), łazienki przy sypialniach, możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz w celu stworzenia domowego, ciepłego klimatu, to tylko niektóre zalety naszego internatu. Atut stanowią także pięknie i funkcjonalnie wyremontowane w 2019 roku, stołówka oraz kuchnia, zapewniające uczniom trzy pełnowartościowe, smaczne posiłki (śniadania, dwudaniowe obiady, kolacje) oraz zdrowe drugie śniadanie.

Nasz internat to nie tylko nowoczesne pomieszczenia mieszkalne, ale również: bawialnia, siłownia, sala doświadczania świata, pracownia ceramiczna, pracownia komputerowa, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia służące młodzieży w codziennym życiu. 

Od stycznia 2020 r. w budynku internatu została wydzielona „Strefa Relaksu”, zadaniem której jest pomoc uczniom w zdobyciu równowagi, wyciszenia, odprężenia, zniwelowania napięć i negatywnych emocji. „Strefa Relaksu” oprócz odpowiednio dobranego oświetlenia, miejsca wypoczynkowego, wyciszającej muzyki, oferuje relaksacyjne masaże na specjalnym fotelu zakupionym przez działające przy Ośrodku Stowarzyszenie „Szansa”.

Naszym priorytetowym celem jest tworzenie optymalnych warunków dla naszych podopiecznych, troska o ich dobre samopoczucie, budowanie rodzinnej atmosfery, zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków do odpoczynku.

Duży nacisk w pracy z wychowankiem kładziemy na:

 • rozwijanie samodzielności,
 • doskonalenie samoobsługi,
 • należytą dbałość o higienę,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • organizację czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań, 
 • integrację ze społecznością szkolną oraz środowiskiem społecznym,
 • naukę współdziałania i współżycia w grupie.

Obecnie w internacie funkcjonuje 5 grup wychowawczych.

Każda grupa ma dwóch wychowawców, doświadczonych i w pełni profesjonalnych – większość z nich to nauczyciele dyplomowani. 

Zajęcia prowadzone w ramach grup wychowawczych stanowią kontynuację założeń wszechstronnego rozwoju ucznia i są w pełni spójne z działaniami szkoły. Plany pracy opracowywane dla danej grupy uwzględniają potrzeby, zainteresowania, możliwości podopiecznych,  kładą nacisk na rozwijanie ich samodzielności i zaradności.

Internat tworzy namiastkę warunków rodzinnych, tu mieszkamy, uczymy się, przygotowujemy do samodzielnego życia, nawiązujemy relacje koleżeńskie i przyjaźnie, poznajemy znaczenie takich słów jak współpraca, pomoc, odpowiedzialność. 

CO CIEKAWEGO DZIEJE SIĘ W INTERNACIE?

Organizujemy szereg ciekawych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, artystycznych, kulinarnych, sportowych itp. Wspólnie z wychowankami przygotowujemy m.in.:

 • imprezy i uroczystości,
 • konkursy, turnieje,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • prace na konkursy pozaszkolne,
 • spektakle teatralne,
 • wieczory karaoke,
 • wycieczki i dłuższe wyjazdy,
 • rekreacyjne spacery po naszej pięknej okolicy.

W internacie działa nasza wspaniała grupa teatralna MISZ MASZ oraz zespół taneczny ZAGADKA.

Na zajęciach popołudniowych korzystamy w pełni z uroków naszej okolicy – spacerujemy wąwozami, łąkami, obserwujemy przyrodę zwierzaki w parku i lesie. Zimą zabieramy sanki i idziemy na nasze górki, lepimy bałwana, uczymy się dbać o zwierzęta w mroźne i śnieżne dni …

Często wychodzimy do pobliskiej miejscowości i uczymy się robić zakupy, racjonalnie planujemy wydatki naszego kieszonkowego. 

Uczymy się, bawimy, odpoczywamy, oddziałujemy wszechstronnie na rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych. 

WYCHOWAWCY

 1. Agata Grzelak
 2. Renata Kruk
 3. Barbara Chmielnicka
 4. Małgorzata Ostrowska
 5. Grażyna Chudy
 6. Bożena Wijaszka
 7. Edyta Tuźnik
 8. Olga Rukasz Kurzeja
 9. Monika Lenarciak
 10. Marek Łuka
 11. Adam Marzec

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.