loading

Zespół teatralny „Misz Masz”

O zespole

Od roku 2007 w SOSW w Kęble działa grupa teatralna MISZ MASZ, którą tworzy młodzież przebywająca w internacie, spotkania/warsztaty teatralne odbywają się w ramach zajęć popołudniowych jako forma rozwijania zainteresowań.

 Zespół MISZ-MASZ to młodzi, zdolni, pełni energii ludzie, którzy poprzez sztukę przekazują swoją wizję świata, swoją wrażliwość, marzenia, chęć doświadczania życia. Ze względu na stopień niepełnosprawności oraz zainteresowania i preferencje członków grupy, została wypracowana forma teatru bazująca na ruchu i muzyce, praktycznie bez komunikacji werbalnej. Uczestnicy zajęć teatralnych odnajdują w sobie ogromny potencjał, wzmacniają swoje siły, witalność, poczucie bycia sobą. Teatr posiada magiczną moc przywracania wiary we własne siły, łamania barier i stereotypów społecznych, budowania pozytywnego obrazu osoby niepełnosprawnej.

Praca nad spektaklem oraz możliwość zaprezentowania jej efektów przed publicznością to doskonały środek oddziaływania terapeutycznego m.in. .na procesy poznawcze, na usprawnianie takich umiejętności jak: spostrzeganie ( odnalezienie się w  przestrzeni scenicznej względem partnerów, rekwizytów, dekoracji) pamięć (zapamiętywanie i odgrywanie treści, scen, zachowanie ich kolejności), koordynację wzrokowo – ruchową. Młodzież skupiona w zespole teatralnym mocno angażuje się we wszelkie przedsięwzięcia związane z przygotowaniem przedstawienia, pracuje nad kostiumami, współtworzy dekoracje oraz oprawę plastyczną, bierze udział w różnych festiwalach i przeglądach teatralnych.

Każdy występ sceniczny związany jest z naturalnym wejściem w nurt życia społecznego, co przyczynia się do procesu integracji, ułatwia nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, wpływa na wzrost otwartości, samooceny. 

Efektem pracy grupy teatralnej są liczne spektakle teatralne, które przyniosły nie tylko radość i zadowolenie podopiecznym ale również sukcesy poza szkołą: 

„Wędrówka Maryi”, 
„Kwiatki Świętego Franciszka”,
„Historia pewnej znajomości”, 
„Romeo i Julia”, 
„Mały Książe”, 
„Kopciuszek”, 
„Królowa Śniegu”, 
„Calineczka”,
„Śpiąca Królewna” i wiele innych. 

Od kilku lat grupa bierze udział w różnych przeglądach i festiwalach teatralnych, na  których często bywa doceniana przez jury, m.in. :  

 • Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana ” w Krakowie ( dwa razy I miejsce, dwa razy II miejsce – występy na deskach sceny Teatru J. Słowackiego w Krakowie) , 
 • Brodnicka Uczta Teatralna (nagroda publiczności), 
 • Przegląd Amatorskich Zespołów Burs i Internatów „Zderzenia teatralne” w  Lublinie (nagroda Grand Prix, I miejsce, II miejsce),
 • Plenerowy Przegląd Teatralny nad Jeziorem w Firleju (wielokrotnie I miejsce),
 • Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej w Międzyrzecu Podlaskim, 
 • Przegląd Małych Form Teatralnych w Poniatowej etc. 

Swoją twórczość prezentujemy również dla naszej społeczności szkolnej przy różnego rodzaju okolicznościowych uroczystościach oraz w środowisku lokalnym :

 • Gimnazjum Publiczne w Karczmiskach, SOSW w Karczmiskach,
 • Nałęczowski Ośrodek  Kultury  (podczas uroczystości z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych),
 • Publiczne Gimnazjum w Wąwolnicy,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach,
 • Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie,
 • Festyny, uroczystości lokalne.

Bierzemy również udział w akcjach Narodowego Czytania – inscenizacje wybranych scen z czytanego dzieła.

Opiekę nad zespołem MISZ MASZod początku jego istnienia sprawują panie:  Renata Kruk, Małgorzata Ostrowska, Barbara Chmielnicka.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.