Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Podaruj jeden procent podatku

 

 

 

 

 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Narodzenia Pańskiego,

odpoczynku od codziennego zabiegania

oraz chwili zadumy,

wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,

spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą:

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Wychowankowie

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

św. Franciszka z Asyżu w Kęble

 

 

 


Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nasi Mniejsi Bracia - zwierzęta wśród ludzi” już rozstrzygnięty!!!

 

Na konkurs wpłynęło 375 prac, z których wyłoniono laureatów w trzech kategoriach wiekowych . Jury przyznało 9 nagród oraz 9 wyróżnień.

 

Laureatom konkursu oraz opiekunom artystycznym, serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałe, cudowne prace!!! Dyplomy oraz nagrody zostaną rozesłane do laureatów pocztą.

Kliknij, by przejść do galerii >>>

 

Protokół jury NASI MNIEJSI BRACIA.pdf

150lat

plakat-A3-swiss
plakat-A3-swiss

konkurs plastyczny NASI MNIEJSI BRACIA.pdf
Oferta

Oferta

Informujemy, że w w dniu 15.04.2017r. (Wielka Sobota) o godz.18.50 po głównym wydaniu Panoramy Lubelskiej w TPV3 Lublin będzie emitowany reportaż o naszym Ośrodku z udziałem wychowanków w ramach Akcji Charytatywnej „Słonik Nadziei” Powtórka programu – Wielka Niedziela o tej samej porze.


 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego PRZYSTANEK ANIOŁOWO „Anioły w zimowej szacie” pod Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego. W dniu 9 marca, laureaci konkursu „Anioły w zimowej szacie” otrzymali swoje nagrody i wyróżnienia za wykonanie pięknych i oryginalnych prac plastycznych, które zostały docenione przez jury konkursowe. Dla przybyłych gości wystąpiła nasza grupa teatralna, która zaprezentowała przedstawienie „Mała Syrenka”, wprowadzając wszystkich w świat marzeń i radości. Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom oraz ich opiekunom!!! Kliknij, by przejść do galerii >>>

 

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny PRZYSTANEK ANIOŁOWO „Anioły w zimowej szacie” już rozstrzygnięty!!!

 

Na konkurs wpłynęło 329 prac płaskich oraz 43 prace przestrzenne. Wszystkim uczestnikom konkursu pięknie dziękujemy za udział!!!

 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się na terenie naszego Ośrodka w dniu 9 marca 2017 roku, o godz. 11.00.


Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów wraz z opiekunami.

 


PROTOKÓŁ Anioły w zimowej szacie.pdf

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Anioły w zimowej szacie". REGULAMIN KONKURSU PRZYSTANEK ANIOLOWO.pdf
Anioly

Narodowe czytanie

Koncert charytatywny "Dla Jacka". Serdecznie dziękujemy artystom i wszystkim ludziom o wielkich sercach otwartych na potrzeby mniej sprawnych.

 

 

Koncert

koncert

Uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Przystanek Aniołowo”

 

W dniu 03.03.2016 roku w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Przystanek Aniołowo”. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na uroczystość! Pragniemy również gorąco podziękować fundatorom nagród, dzięki którym mogliśmy naszych laureatów obdarować atrakcyjnymi upominkami:
 •  Panu profesorowi Krzysztofowi Szulowskiemu posłowi na sejm RP,
 •  Pani Danucie Smaga Przewodniczącej Rady Powiatu Puławskiego,
 •  Panu Dariuszowi Tuszyńskiemu Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej,
 •  Panu Lucjanowi Tomaszewskiego Prezesowi Zarządu Oddziału ZNP w Puławach,
 •  Panu Arturowi Kwapińskiemu Prezesowi Stowarzyszenia „Przeszłość Przyszłości”,
 •  Związkom Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Puławach,
 •  Państwu Annie i Markowi Skowronek właścicielom Firmy Budowlanej Bud Mark w Wąwolnicy,
 •  Właścicielowi sklepu komputerowego „ProGis” w Bełżycach,
 •  Panu Janowi Anasiewicz właścielowi sklepu komputerowego „AN BIT” w Bełżycach,
 •  Pani Annie Porębiak właścicielce księgarni w Bełżycach. 

             Jeszcze raz dziękujemy!!!
  OGŁOSZENIE!!! Laureaci konkursu „Przystanek Aniołowo” (nieobecni podczas uroczystości rozdania nagród) proszeni są o odbiór dyplomów i nagród do 30 maja 2016 roku. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę, przechodzi ona na własność organizatora. Kliknij, by przejść do galerii >>>

   


  Obozy

   

  Obozy

   


   

  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przystanek Aniołowo” rozstrzygnięty!

   

  28 stycznia 2016 roku komisja w składzie: p. Renata Kruk, p. Agata Grzelak oraz p. Katarzyna Wnuczek, wyłoniła laureatów konkursu plastycznego „Przystanek Aniołowo”. Napłynęło do nas bardzo wiele przepięknych, oryginalnych prac (w sumie 373), przyznanie nagród i wyróżnień okazało się więc niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Po wielu godzinach burzliwych dyskusji, analizowania każdej pracy, jury przyznało 9 nagród i 19 wyróżnień w kategorii prac płaskich oraz 9 nagród i 9 wyróżnień w kategorii prac przestrzennych. Pełna lista laureatów dostępna jest w protokole z posiedzenia jury.

   

  "Uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się 3 marca 2016 roku o godzinie 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble. Laureatom gratulujemy i zapraszamy!!! "


  Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim dzieciom i młodzieży, jak również instruktorom plastycznym, pod opieką których prace zostały przygotowane! PROTOKÓŁ JURY.pdf

  Zapraszamy do galerii zdjęć w usłudze GooglePicasa.Kliknij, by przejść do galerii >>>


  plakat_XV_PDK_2015


  Hubertus 2015 plakat

   


  Ogloszenie

   


   

  SOSW jest placówką uczącą i wychowującą młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 16 do 24 roku życia. W skład Ośrodka wchodzą: trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz internat. Ośrodek dysponuje koedukacyjnym internatem na około 50 miejsc w pokojach 3 - 7 osobowych.

  Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kęble jest zapewnienie opieki, bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego zgodnie z jego możliwościami, wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, przygotowanie do codziennego życia w integracji ze społeczeństwem.


   Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych ,,Szansa” działające przy SOSW w Kęble pozyskało pieniądze z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt pt. „Hip – hop- pozalekcyjne spotkania integracyjne. Poprzez hipoterapię, muzykę, taniec do integracji społecznej."

   

  Projekt dotyczy środowisk młodzieżowych osób sprawnych i niepełnosprawnych z terenów województwa lubelskiego, pochodzących z obszarów wiejskich. Celem głównym projektu jest integracja tych środowisk poprzez aktywne, wspólne spędzanie czasu i naukę nowych umiejętności. Projekt zakłada zorganizowanie dziesięciodniowej półkolonii integracyjnej dla młodzieży w dniach od 4 VIII do 15 VIII 2014r. (w dni robocze) - z hipoterapią, nauką jazdy konnej, warsztatami ceramicznymi, bębniarskimi i muzyczno – tanecznymi, z kontynuacją zajęć muzycznych w roku szkolnym do miesiąca grudnia włącznie. Realizacja projektu stworzy młodzieży możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, bogatego w zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń. Przyczyni się do stymulacji rozwoju społecznego i psychoruchowego młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej. Przygotuje młodzież do aktywniejszego życia społecznego oraz przyczyni się do pozyskania wolontariatu na zajęcia hipoterapii i inne działaniach terapeutyczne, zachęci młodzież do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz innych.

  Trwa nabór uczestników do projektu. Chętnych prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i zgłoszenia do dnia 25.06.2014r. mailowo lub telefonicznie.

  Informacja dla Rodziców
  Karta zgłoszeniowa


   


  Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych ,,Szansa informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn.

  "W siodle też można turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego."


  Operator Dotacji:
  Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
  Szwajcarsko Polski Program Współpracy

  Działanie: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

  Nazwa naboru wniosków: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych

  Informacje na temat projektu.