loading

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble

O nas

Jesteśmy niewielką, kameralną, położoną z dala od zgiełku i hałasu placówką oświatowo – wychowawczą dla młodzieży wieku 16-24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do czego dążymy?

  • przygotowanie do dorosłości
  • wzbudzanie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie samodzielności
  • rozwijanie kompetencji społecznych

W Ośrodku uczy się i mieszka młodzież z różnych powiatów i województw - jesteśmy placówką ponadregionalną. Prowadzimy całoroczną rekrutację.

image
image
image
image
image

poznaj nas

Co oferujemy?

Szkoła

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie edukacji od 16 do 24 rż. (istnieje możliwość wydłużenia etapów edukacyjnych).

Więcej

Internat

Internat jest integralną częścią naszego Ośrodka, stanowi bezpieczne, pełne ciepła, życzliwości i rodzinnej atmosfery miejsce zamieszkania dla naszych podopiecznych.

Więcej

Wczesne wspomaganie

Kompleksowe i intensywne działania w celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Więcej

Terapia metodą EEG Biofeedback

W naszej pracowni EEG Biofeedback stosowana jest nowoczesna, nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Jest to rodzaj terapii, dzięki której, uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by pracował wydajniej i szybciej.

Więcej

Hipoterapia

W naszym Ośrodku od wielu lat wychowankowie korzystają z zajęć hipotarapii. Dysponujemy własnymi końmi, posiadamy odpowiednią bazę do hipoterapii i w pełni wykwalifikowaną kadrę.

Więcej

Ceramika

Na terenie Ośrodka została utworzona pracownia ceramiczna, dzięki której możliwe jest zastosowanie nowatorskich i aktywizujących metod pracy z młodzieżą.

Więcej

Grupa teatralna

Od roku 2007 w SOSW w Kęble działa grupa teatralna MISZ MASZ, którą tworzy młodzież przebywająca w internacie, spotkania/warsztaty teatralne odbywają się w ramach zajęć popołudniowych jako forma rozwijania zainteresowań.

Więcej

Oferujemy darmowy internat czynny również w weekendy, domową kuchnię, dużo miejsca na spacery i zabawy.

Posiadamy własnego busa

Bus jest przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową.
Oferujemy dowozy uczniów do/z Puław i Lublina w poniedziałki oraz w piątki.

image
image
image
image
image

Zainteresowany?

W Ośrodku prowadzimy całoroczną rekrutację

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej ​ kliknij tutaj
image
image
image
image
image

życie w ośrodku

Zobacz naszą kronikę

Chcesz zobaczyć więcej?​ Obejrzyj całą kronikę
image
image
image
image
image

przy Ośrodku działa

Stowarzyszenie Szansa

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia i wspierania rozwoju niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnym umysłowo oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.