Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, którego podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia i wspierania rozwoju niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnym umysłowo oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Adres:
Kębło 7
24-160 Wąwolnica

tel/ fax: 81 882 50 11

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000204725

Regon – 432715641

NIP – 716 277 93 71

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
nr konta: - 21 8733 0009 0016 5190 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • Anna Ceglarska – przewodnicząca
  • Katarzyna Wnuczek – z – ca przewodniczącego
  • Barbara Wołoszyn - Lipnicka – sekretarz
  • Aneta Kruszyńska – skarbnik
  • Anna Barańska – członek

 

Adres e-mail stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” obecnie liczy 38 członków.

W omawianym okresie członkowie Stowarzyszenia wraz z podopiecznymi brali udział w kiermaszach okolicznościowych, podczas których prezentowali prace wykonane wraz z wychowankami oraz prowadzili ich sprzedaż pozyskując środki ze sprzedaży na działalność statutową oraz materiały na następne prace.

Corocznie Stowarzyszenie organizuje Bale Charytatywne z których dochody przeznacza na dofinansowanie do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, „Zielone Szkoły” oraz wycieczki.

 

 

W związku z zaplanowanym generalnym remontem kuchni i stołówki informujemy, że kolonie wakacyjne 2019 nie będą organizowane.

Zapraszamy za rok.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

 

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „Szansa” w Kęble realizowało projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie w ramach zadania publicznego: „Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiacych zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych, dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością”, tytuł zadania publicznego: „Kalendarz 2018”.

Kalendarz prezentuje działania podejmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną, pokazuje różne formy aktywności młodzieży, jej zainteresowania, umiejętności, potrzeby, wytwory. Trafił on do szkół,  poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, biblioteki, domu kultury, gminy, osób odwiedzających Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble oraz do uczniów ośrodka i ich rodzin. Kalendarz został przekazany do ponad 20  placówek na terenie Województwa Lubelskiego w powiatach: lubelskim, puławskim, ryckim, lubartowskim i opolskim. 

Kalendarze były przekazywane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, dzięki czemu dochodziło często do wymiany spostrzeżeń na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rezultatem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat możliwości rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz promowanie działalności tych osób w środowisku.

Zadanie publiczne zostało wykonane dzięki pracy wolontarystycznej pani Małgorzaty Ostrowskiej, która jest jednocześnie autorką zdjęć do kalendarza, pani Renaty Kruk oraz pana Krzysztofa Rutkowskiego. Za współpracę podczas realizacji projektu Stowarzyszenie „SZANSA” serdecznie dziękuje.

 

Koordynator projektu

Grażyna Chudy

kalendarz 2018.pdf