loading

Rekrutacja

O rekrutacji

Prowadzimy całoroczną rekrutację do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-24 lat.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ponadgimnazjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • Podanie o przyjęcie do szkoły i internatu – rodzic składa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do Wydziału Edukacji Starostwa właściwego miejscowi zamieszkania – w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kęble
  • Wyciąg z aktu urodzenia lub dowód osobisty
  • Świadectwo szkolne dziecka z ostatniego roku nauki
  • Trzy  zdjęcia

Login Account

Already a keblo Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.