Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

W związku z zaplanowanym generalnym remontem kuchni i stołówki informujemy, że kolonie wakacyjne 2019 nie będą organizowane.

Zapraszamy za rok.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

 

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „Szansa” w Kęble realizowało projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie w ramach zadania publicznego: „Opracowanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiacych zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych, dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością”, tytuł zadania publicznego: „Kalendarz 2018”.

Kalendarz prezentuje działania podejmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną, pokazuje różne formy aktywności młodzieży, jej zainteresowania, umiejętności, potrzeby, wytwory. Trafił on do szkół,  poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, biblioteki, domu kultury, gminy, osób odwiedzających Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble oraz do uczniów ośrodka i ich rodzin. Kalendarz został przekazany do ponad 20  placówek na terenie Województwa Lubelskiego w powiatach: lubelskim, puławskim, ryckim, lubartowskim i opolskim. 

Kalendarze były przekazywane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami, dzięki czemu dochodziło często do wymiany spostrzeżeń na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rezultatem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat możliwości rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz promowanie działalności tych osób w środowisku.

Zadanie publiczne zostało wykonane dzięki pracy wolontarystycznej pani Małgorzaty Ostrowskiej, która jest jednocześnie autorką zdjęć do kalendarza, pani Renaty Kruk oraz pana Krzysztofa Rutkowskiego. Za współpracę podczas realizacji projektu Stowarzyszenie „SZANSA” serdecznie dziękuje.

 

Koordynator projektu

Grażyna Chudy

kalendarz 2018.pdf 

 

 

,,Taborem, rowerem, pieszo podążamy w stronę Wisły”

Dnia 27 V 2017r. odbył się rajd ,,Taborem, rowerem, pieszo podążamy w stronę Wisły” , w którym brała udział młodzież ze SOSW w Kęble oraz dzieci i młodzież ucząca się w masowych szkołach powiatu puławskiego. Organizatorem zadania było Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych ,,Szansa”. Imprezę dofinansował Zarząd Powiatu Puławskiego. W imprezie wzięło udział 36 młodych osób. Głównym celem projektu było przybliżenie młodzieży idei Roku Rzeki Wisły -królowej polskich rzek, będącej symbolem polskości i patriotyzmu, naszego naturalnego oraz historyczno -kulturowego dziedzictwa. Ideę tę przybliżył uczestnikom rajdu przewodnik zaproszony na spotkanie w miejscu przystankowym. Ponadto projekt przyczynił się do upowszechniania różnorodnych form aktywnego wypoczynku gdyż rajd odbywał się w trzech grupach: pieszej, konnej i rowerowej. Osoby mniej sprawne fizycznie mogły podziwiać piękno krajobrazu dzięki udziałowi bryczek. Impreza ukazała młodzieży bogactwo turystycznego regionu i możliwości korzystania z jego zasobów. Różnorodne formy uczestnictwa w rajdzie pozwoliły uczestnikom na wybór zgodny z ich możliwościami fizycznymi i zainteresowaniami. Wyznaczona trasa rajdu zachwyciła swą malowniczością. Liczne wzniesienia i wąwozy położone na szlaku były wielką atrakcją, dostarczyły wielu wyzwań związanych z pokonywaniem swoich słabości. Stowarzyszenie ,,Szansa” oraz młodzież dziękuje Zarządowi Powiatu Puławskiego za wsparcie finansowe i pomoc w realizacji projektu.


Obozy

 


 

Dodatkowe informacje dla uczestników kolonii

Karty zgłoszeniowe na obóz mogą być pobrane w SOSW w Kęble lub wysłane drogą e-mailową na podany przez zainteresowanych adres. Wypełnione karty, podpisane przez dwoje rodziców lub prawnych opiekunów należy dostarczyć na adres SOSW w Kęble tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Zainteresowani rodzice otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w koloniach. Zaliczka w kwocie 100 zł wysłana na konto 34 1020 3219 0000 9302 0088 5673 powinna wpłynąć do dnia 01.06.2017 r. W przypadku rezygnacji, zaliczka nie zostania zwrócona. Pozostała kwota powinna wpłynąć na konto najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Uczestnicy zakwaterowani będą w nowym internacie, w 4-6 osobowych pokojach, każdy z dostępem do łazienki. Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą dodatkowo: latarkę, śpiwór i kalosze. Turnus rozpoczyna się obiadem (uczestnicy przyjmowani będą od godz. 12.00), a kończy śniadaniem ( odbiór uczestników do godz. 11.00).


RAJD

Informacje szczegółowe dotyczące rajdu

    • W rajdzie może wziąć udział młodzież SOSW w Kęble -20 osób i młodzież uczęszczająca do szkół masowych z powiatu puławskiego w liczbie 16 osób.
    • Chętni muszą wypełnić kartę zgłoszeniową umieszczoną na stronie stowarzyszenia.
    • Karty zgłoszeniowe należy odesłać w terminie do 10.05.2017 r. na adres stowarzyszenia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   • O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
   • Osoby decydujące się na przejazd konno muszą posiadać umiejętność jazdy konnej w stopniu zaawansowanym
   • Uczestnicy decydujący się na przejazd rowerem powinni dysponować własnym sprawnym sprzętem( obowiązkowo kask).
   • Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
   • Start wszystkich grup odbędzie się o godz. 9.00 na terenie SOSW w Kęble.
   • Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 19.00 na terenie SOSW w Kęble.
   • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce startu i powrót do domu po zakończeniu imprezy.
   • Uczestnikom rajdu zapewniamy obiad i podwieczorek. 


Karta zgłoszeniowa na rajd


Pokój dla Jacka

 

ZDARZENIA, MAGAZYN REPORTERÓW

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”, organizowanego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

 

[Rozmiar: 48013 bajtów]

 

 

 

Warsztaty ceramiczne

Zakończyły się warsztaty ceramiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble. Podczas prowadzonych zajęć beneficjenci projektu uczyli się technik formowania gliny, zapoznali się z narzędziami obrabiania gliny, metodą dekorowania wyrobów ceramicznych. Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” pozwoliły beneficjentom na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rękodzieła, tworzenia ozdób ceramicznych, jak również wpłynęły na rozwijanie zainteresowań, uczyły odpowiedzialności, były dla młodych ludzi motywacją do podjęcia w przyszłości aktywności zawodowej. Młodzież stworzyła pod okiem pani Renaty Kruk piękne prace, inspirowane przyrodą oraz tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Kliknij, by przejść do galerii >>>

 


„Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie”

 

[Rozmiar: 48013 bajtów]

 

 

 

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W dniach 11-13 października 2016 r. siedemnastu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Franciszka z Asyżu w Kęble wzięło udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Uczestnikami wyjazdu byli beneficjenci projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA” w Kęble w ramach zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.

 

Młodzież miała możliwość aktywnego spędzenia czasu w Górach Świętokrzyskich. Zapoznała się z florą i fauną Świętokrzyskiego Parku Narodowego, aspektami historycznymi dotyczącymi dziejów Polski, zabytkami historycznymi, wzięła udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, przedstawiającego dzieje górnictwa krzemienia. Na Świętym Krzyżu młodzież wzięła udział w zajęciach edukacyjnych „Śladem czarownic, pogańskich kultów i powstańczych kryjówek”, zwiedziła Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W Kałkowie wychowankowie zobaczyli budowlę zwaną golgotą, upamiętniającą martyrologię narodu polskiego na kresach wschodnich. W Świętej Katarzynie w Muzeum Minerałów i Skamieniałości młodzież obejrzała zbiory minerałów pokazanych w naturalnych swych formach w skale macierzystej, rzeźby i wyroby z kamienia. Podczas pokazu szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych zapoznała się z trudną i pracochłonną obróbką kamienia. Pomimo deszczowej pogody wychowankowie przeszli się trasą turystyczną na Łysicę. W Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno młodzież uczestniczyła w projekcji filmu 6D oraz zobaczyła miniatury znanych światowych budowli. Wychowankowie mieli okazję zobaczyć Zamek Królewski w Chęcinach oraz Zamek Krzyztopór w Ujeździe. Była to okazja do zapoznania się z dawnymi zwyczajami, historią tych miejsc oraz z krążącymi o nich legendami. W Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie wychowankowie obejrzeli ciekawe zbiory, poznali dawne i współczesne metody wyrobu ceramiki, wzięli udział w warsztatach ceramicznych „Program Róża”. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę kubek oraz wykonaną własnoręcznie z gliny różę. Na zakończenie wycieczki grupa odwiedziła Sandomierz, gdzie podczas zwiedzania malowniczego Rynku miała okazję zobaczyć kręcenie sceny do filmu „Ojciec Mateusz”. Kliknij, by przejść do galerii >>>


 

 

Plakat 2016

 „Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie”

 

[Rozmiar: 48013 bajtów]

 

 

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych - „SZANSA” w Kęble organizuje warsztaty ceramiczne z zakresu rękodzielnictwa oraz trzydniową imprezę rekreacyjno-edukacyjną dla grupy 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatów: lubelskiego, opolskiego i puławskiego, w ramach zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”.

Warsztaty ceramiczne prowadzone są w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kęble od września do listopada 2016 r. Podczas tych zajęć beneficjenci uczą się rękodzieła pod okiem Pani Renaty Kruk. Efekty tej pracy będzie można zobaczyć w grudniu podczas wystawy prac zorganizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble oraz Gminnym Domu Kultury w Wąwolnicy.

W dniach 11-13 października beneficjenci wezmą udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. W programie wyjazdu o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym odnajdziemy ciekawe miejsca i liczne atrakcje, m.in.: - Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „ Krzemionki” - Świętokrzyski Park Narodowy, - Park Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, - Zamek Królewski w Chęcinach, - Muzeum Porcelany w Ćmielowie, - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, - Sandomierz. Koordynator projektu Grażyna Chudy


RAJD

Informacje szczegółowe dotyczące rajdu

    • W rajdzie może wziąć udział młodzież SOSW w Kęble -20 osób i młodzież w wieku 16-19 lat uczęszczająca do szkół masowych z powiatu puławskiego w liczbie 10 osób.
    • Chętni muszą wypełnić kartę zgłoszeniową umieszczoną na stronie stowarzyszenia.
    • Karty zgłoszeniowe należy odesłać w terminie do 15.05.2016 r. na adres stowarzyszenia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
   • Osoby decydujące się na przejazd konno muszą posiadać umiejętność jazdy konnej w stopniu zaawansowanym
   • Uczestnicy decydujący się na przejazd rowerem powinni dysponować własnym sprawnym sprzętem( obowiązkowo kask).
   • Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
   • Start wszystkich grup odbędzie się o godz. 9.00 na terenie SOSW w Kęble.
   • Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 19.00 na terenie SOSW w Kęble.
   • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce startu i powrót do domu po zakończeniu imprezy.
   • Uczestnikom rajdu zapewniamy obiad i podwieczorek. 

Karta zgłoszeniowa na rajd


koncert

Jacek

 


 

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT

1 procent

 Obozy

 

Obozy

 


 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Wycieczka do Zamościa – Chełma – Poleskiego Parku Narodowego

[Rozmiar: 48013 bajtów]

 

Zadanie publiczne „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i rekreację” polegało na zorganizowaniu imprezy turystycznej w dniach 03-05.10.2015 r. dla grupy 17 osób z powiatów: lubelskiego grodzkiego, lubelskiego ziemskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego. Beneficjenci mieli możliwość zobaczenia zabytków Chełma i Zamościa, zapoznania się z ofertą kulturalną tych miejsc, spędzenia czasu na czynnym wypoczynku podczas przebywania w Poleskim Parku Narodowym oraz okazją do pełnej integracji ze społeczeństwem. W wyjeździe wzięło również udział czterech opiekunów (wolontariuszy, członków stowarzyszenia): Edyta Tuźnik, Joanna Matuszewska, Grażyna Chudy, Marek Łuka. W trakcie wycieczki młodzież odwiedziła w Zamościu ogród zoologiczny, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, obejrzała Starówkę, zapoznała się z historią miasta. W Chełmie zwiedzaliśmy kościoły, cerkiew prawosławną, Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz podziemia kredowe ze słynnym Duchem Bieluchem. Trzeciego dnia podróży obejrzeliśmy film o Poleskim Parku Narodowym, hodowlę żółwia błotnego w Urszulinie oraz ekspozycję muzealną w Załuczu Starym. Dużą atrakcją była piesza wędrówka ścieżką dydaktyczną „Spławy”. Młodzież powróciła z bagażem wrażeń i nowych doświadczeń, otwarta na udział w tego rodzaju imprezach turystycznych.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć w usłudze GooglePicasa.Kliknij, by przejść do galerii >>>

 

 


 

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT

1 procent

 


 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów zrealizowała projekt pn. „UTWORZENIE SZLAKÓW KONNYCH W OBRĘBIE TRÓJKĄTA TURYSTYCZNEGO KAZIMIERZ DOLNY- NAŁĘCZÓW- PUŁAWY"

W dniu 15 października 2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów" a Lokalną Grupą Działania „Zielony Pierścień" na realizację projektu „Utworzenie szlaków konnych w obrębie trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny- Nałęczów - Puławy". Wniosek otrzymał dofinansowanie w naborze pn. Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Realizacja projektu objęła utworzenie i oznakowanie szlaków konnych na terenie gmin: Janowiec, Baranów, Markuszów, Puławy, Kazimierz Dolny, Kurów, Końskowola, Wąwolnica oraz Żyrzyn. Łączna długość szlaków wynosi około 308 km! Szlaki zostały oznakowane zgodnie z instrukcją znakarską PTTK. Szlaki konne są skupione wokół czterech głównych pętli łączących poszczególne gminy:

 

             I pętla: Kazimierz Dolny- Wąwolnica- Kurów

 

             II pętla: Janowiec

 

             III pętla: Puławy- Żyrzyn- Końskowola

 

             IV pętla: Baranów- Markuszów

 

             Na trasie zostało wyznaczonych 18 punktów postojowych (stanic) wyposażonych w ramach projektu w tablice informacyjne. Zostały również opracowane i wydane materiały promocyjne: o Folder promocyjny pn. „Turystyka konna w Krainie Lessowych Wąwozów” o Mapa pn. „Kraina Lessowych Wąwozów. Szlaki konne”

Powstała strona internetowa poświęcona szlakom, na którą serdecznie Państwa zapraszamy:

www.konno.kraina.org.pl
hubertus

 


Koniec prac, odbiór robót. Nareszcie.. Kanciapa,czyli pomieszczenie socjalne przed i po remoncie ;) 

 

 
Ujeżdżalnia przed i po odnowieniu. Zmiany najwidoczniejsze są po wejściu do środka ... 

 

 

Razem z wykonawcami cieszymy się z „ nowego oblicza” końskiego światka kębelskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego projektu. A było ich wielu ... . Niech nam służy, daje radość i nowe możliwości. 

Kębło,03.03.2014r

Ujeżdżalnia kryta każdego dnia, z tygodnia na tydzień, rośnie w oczach. Do dnia dzisiejszego na ujeżdżalni wykonano roboty rozbiórkowe, wszystkie roboty ziemne, wszystkie roboty żelbetowe i fundamentowe oraz wszystkie roboty murarskie i tynkarskie. Obecnie wykonano konstrukcję drewnianą wiązarów dachowych z układem słupowym nad ujeżdżalnią oraz konstrukcję szkieletową antresoli, pochylni i podestu dla niepełnosprawnych. Pokryto dach, orynnowano obiekt i wykonano wszystkie wejścia do budynku. Rozpoczęto roboty ciesielskie związane z obiciem deskami ścian zewnętrznych budynku.

 

Pomieszczenie socjalne okazało się dużym wyzwaniem dla wykonawców. Natrafili oni na wiele utrudnień związanych z urokiem modernizacji pomieszczenia starego budynku. Zdjęto płyty pilśniowe ze ścian i sufitu, kuto, tynkowano i czyszczono odsłonięte bale na dwóch ścianach. Wymieniono instalację elektryczną, położono boazerię imitującą bale na długiej ścianie okiennej i zrobiono półkę. Wykonano siedzisko oraz wieszak na ogłowia i osobno wieszak na ubrania. I to wszystko w drewnie !! w aranżacji na styl „west”. Aneks kuchenny wyłożono płytkami kuchennymi w kolorze ecri na całej długości ściany od pieca. Czekamy na półki, blat kuchenny, ławy i stół.

 

 

"W siodle też można turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego."

Zakres projektu

Działania związane z realizacją projektu:

 • Remont budynku krytej ujeżdżalni, umożliwiającej prowadzenie zajęć z jazdy konnej i hipoterapii w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wyposażenie ujeżdżalni krytej w antresolę i podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Wymiana podłoża na ujeżdżalni
 • Modernizacja pomieszczenia socjalnego wyposażonego w aneks kuchenny i toaletę dla osób korzystających z oferty turystycznej
 • Promocja subregionu i turystyki aktywnej.

Cele projektu

Zwiększenie atrakcyjności oferty turystyki aktywnej na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy, podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej związanej z turystyką konną, poprzez cykl działań zakończonych oddaniem do użytku turystów zmodernizowanego pomieszczenia socjalnego oraz powstaniem profesjonalnej, rekreacyjnej ujeżdżalni krytej. Wykorzystanie istniejącego potencjału ośrodka konnego oraz ukazanie walorów krajoznawczo przyrodniczych tego miejsca szerszej grupie odbiorców.

 1. Przygotowanie w ciągu 4 miesięcy ciekawej oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Oddanie do użytku nowej ujeżdżalni krytej, umożliwiającej prowadzenie zajęć z jazdy konnej i hipoterapii w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, Udostępnienie turystom pomieszczenia socjalnego zaaranżowanego na przyjemny, klimatyczny styl. Poszerzenie oferty turystyki aktywnej związanej z turystyką konną o ofertę skierowaną do turystów niepełnosprawnych poprzez wyposażenie ujeżdżalni w antresolę i podjazd dla wózków inwalidzkich, przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia. Antresola przeznaczona jest głównie dla rodziców i opiekunów chcących oglądać zajęcia z jazdy konnej swoich podopiecznych.
 2. Podniesienie jakości usług jeździeckich i efektywności usług hipoterapeutycznych, skierowanie oferty do osób indywidualnych i grup zorganizowanych z wykorzystaniem potencjału ośrodka jeździeckiego.
 3. Promocja turystyki aktywnej w subregionie, w szczególności turystyki konnej i hipoterapii.

Wartość współfinansowania szwajcarskiego:
150 700,98 PLN
44 323,82 CHF

Korzyści związane z projektem

Realizacja projektu przyczyni się do promocji regionu i rozwoju oferty turystyki aktywnej na terenie subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny - Nałęczów - Puławy oraz podniesie atrakcyjność oferty turystycznej dla wymagającego współczesnego turysty, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych potrzebujących rehabilitacji. Ponadto realizacja projektu podniesie jakość istniejącej infrastruktury turystycznej i stworzy warunki do korzystania z oferty turystycznej subregionu w częstszym i dłuższym okresie czasu.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Wąwolnica na lata 2007-2015 oraz Planem Rozwoju Turystyki ponieważ zwiększa wykorzystanie potencjału turystycznego, zakłada rozwój „konnych” produktów turystycznych oraz przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” jako subregionu atrakcyjnego pod względem turystycznym w kraju i za granicą. Projekt zgodny jest z programem turystycznym „Po terenie – połączeni szlakami” i przedstawioną propozycją produktu turystycznego „W siodle” odwołującą się do turystyki konnej, ponieważ proponuje „konny” produkt turystyczny pozwalający na tworzenie z niego pomysłów na spędzenie czasu wolnego w dłuższym okresie oraz bazuje na wykorzystaniu istniejącego potencjału miejsca oferującego rekreacje w siodle.

Harmonogram realizacji projektu

Działanie w miesiącu w roku 2013 2014
Remont budynku ujeżdżalni,
Wyposażenie ujeżdżalini w pojazd, podest i antresolę
10, 11, 12 01, 02, 03, 04
Wymiana podłoża 12 01, 02, 03, 04
Modernizacja pomieszczenia socjalnego   01, 02
Promocja subregionu i turystyki aktywnej 10, 11, 12 01, 02, 03, 04

Kębło,06.01.2014r

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Na potrzeby projektu „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego” realizowanego w ramach programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W postępowaniu na modernizację pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble wybrano Pana Wojciecha Kapicę.

Kębło,28.12.2013r

Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące: Modernizacji pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku mieszkalnym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kęble, realizowanej w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/10/2013 pn.: „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego.” Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 7 dni od ukazania się zapytania ofertowego. Szczegółowy opis zamówienia dotyczący zapytania ofertowego, przedstawiony został w linku zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.

 

zapytanie ofertowe dot. pomieszczenia socj.


Kębło, 20 listopada 2013 roku

1. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Na potrzeby projektu „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego” realizowanego w ramach programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W postępowaniu na remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenia ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia w ramach projektu „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego” wybrano wykonawcę: "WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. INFORMACJA O WYBORZE INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

W postępowaniu na inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu: remont budynku ujeżdżalni krytej, wyposażenia ujeżdżalni krytej w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia w ramach projektu „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego” wybrano Pana Andrzeja Zielonkę.


Kębło, 12 listopada 2013 roku

Zapytanie ofertowe

1. Przedstawiamy trzecie, nowe zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku ujeżdżalni krytej i wyposażenia w antresolę, pojazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 7 dni od ukazania się zapytania ofertowego. Nowy formularz ofertowy i przedmiar robót przedstawiony został w linku do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe nowe
Formularz ofertowy nowy
Przedmiar nowy
Specyfikacja techniczna
Projekt
Zapisy pdf architektura
Zapisy pdf konstrukcja

2. Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące nadzoru budowlanego budynku ujeżdżalni krytej i wyposażenia w antresolę, pojazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 7 dni od ukazania się zapytania ofertowego. Szczegółowy opis zamówienia dotyczący zapytania ofertowego, przedstawiony został w linku zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe nowe


Kębło, 31 października 2013 roku

Zapytanie ofertowe

Przedstawiamy drugie zapytanie ofertowe, dotyczące remontu budynku ujeżdżalni krytej i wyposażenia w antresolę, pojazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 7 dni od ukazania się zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór oferty przedstawiony został w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej.


Kębło, 9 października 2013 roku

W związku z realizacją projektu „W siodle też można – turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego” realizowanego w ramach programu„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej przedstawiamy zapytanie ofertowe, dotyczące remontu budynku ujeżdżalni krytej i wyposażenia w antresolę, podjazd i pomost przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wsiadania na konia. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 7 dni od ukazania się zapytania ofertowego.

Osoby do kontaktu:

Maria Skowyra tel. 500 254 560
Edyta Włoch tel. 506 572 651
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór oferty przedstawiony został w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Projekt
Zapisy pdf architektura
Zapisy pdf konstrukcja

rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne do OPP

bilans, rachunek wyników 2012

PRZEKAŻ JEDEN PROCENT

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju niepełnosprawnych – „SZANSA" otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego co pozwala na staranie się o przekazywanie 1% na rzecz Stowarzyszenia przez instytucje oraz osoby fizyczne za rok 2012

1 procent

 


Projekt terapeutyczno-artystyczny „Zajęcia teatralne dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wzbogacone warsztatami batiku” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „SZANSA”

Od października 2012 roku do końca kwietnia 2013 w SOSW w Kęble realizowany był projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych: Kolorowa Akademia – Równe Szanse. Projekt finansowany był ze środków otrzymanych od Fundacji im. St. Batorego.

W realizacji założeń Projektu uczestniczyło 13 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (członkowie szkolnej grupy teatralnej), 5 wolontariuszy z Liceum Plastycznego w Nałęczowie oraz 5 członków Stowarzyszenia „Szansa.”

Projekt obejmował:

 

 • Wyjazd do teatru do Warszawy (Studio Buffo „Metro”)
 • Warsztaty z batiku
 • Przygotowanie dekoracji oraz strojów do przedstawienia teatralnego
 • Przygotowanie przedstawienia teatralnego
 • Prezentacja przedstawienia w SOSW, w zaprzyjaźnionych szkołach oraz w MDK-u w Nałęczowie
 • Podsumowanie Projektu.

 

Głównym punktem projektu było przygotowanie z grupą przedstawienia teatralnego – młodzież zdecydowanie opowiedziała się za spektaklem o miłości, o młodych ludziach, z elementami tańca. Opiekun prowadzący zajęcia teatralne zaproponował przedstawienie oparte na kanwie tragedii Williama Szekspira „Romeo i Julia”, które spotkało się z jednomyślną aprobatą.

Przygotowane w ramach Projektu przedstawienie utrzymuje się w konwencji ruchu i muzyki, bez przekazu werbalnego – taki styl pracy zdecydowanie preferuje nasza młodzież działająca w teatrze.

Wzbogacającym i bardzo wartościowym doświadczeniem była prezentacja przygotowanego spektaklu w zaprzyjaźnionych miejscach (Gimnazjum Publiczne w Karczmiskach, SOSW w Karczmiskach, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Publiczne Gimnazjum w Wąwolnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach, Liceum Plastyczne im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie).

Łącznie przedstawienie obejrzało ponad 300 osób.

Praca nad spektaklem oraz możliwość zaprezentowania jej efektów przed szerszym gronem społeczności lokalnej, przed rówieśnikami, okazały się doskonałym środkiem oddziaływania terapeutycznego m.in. na procesy poznawcze, na usprawnianie takich umiejętności jak: spostrzeganie ( odnalezienie się w przestrzeni scenicznej względem partnerów, rekwizytów, dekoracji) pamięć (zapamiętywanie i odgrywanie treści, scen, zachowanie ich kolejności), koordynację wzrokowo – ruchową.

Każdy występ sceniczny związany był z naturalnym wejściem w nurt życia społecznego. Prezentacja przedstawienia poza murami dobrze znanego młodzieży Ośrodka, związane z nią wyjazdy, przyczyniły się do procesu integracji, ułatwiły nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, wpłynęły na kształtowanie pozytywnych zachowań, na wzrost otwartości, samooceny, poczucia własnej wartości uczestników Projektu.

Ważnym aspektem aktywności artystycznej był również jej niezaprzeczalny wpływ na wzrost zaradności osobistej, umiejętności radzenia sobie w nowym miejscu, w nowych sytuacjach – planowanie wyjazdu, przygotowanie wszystkich dekoracji, rekwizytów, sprzętu potrzebnego podczas występu, próby udzielania wywiadu, pozowanie do zdjęć, rozmowy z widzami po spektaklu.


Uroczyste zakończenie i podsumowanie Projektu miało miejsce 25 kwietnia 2013 r. w SOSW w Kęble. Zostały omówione podejmowane w ciągu kilku ostatnich miesięcy działania, wskazano mocne i słabe strony zajęć, uzyskano cenne informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań młodzieży związanych z ich kontaktem ze sztuką. Potwierdzeniem na zasadność i potrzebę prowadzonych działań była gotowość naszych wychowanków do udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach, ich głos zawodu, że „już się skończyło”.

Kolejnym etapem uroczystości była wspólna zabawa taneczna, ognisko z kiełbaskami oraz słodki poczęstunek.

Koordynator Projektu
Renata Kruk


Regionalny Konkurs Grantowy – Równać Szanse 2012

Szanowni Państwo

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że wygraliśmy Regionalny Konkurs Grantowy – Równać Szanse 2012 organizowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Nasza młodzież w wieku 16 -19 lat od stycznia do lipca bieżącego roku realizuje projekt pt.” Grunt to samodzielność”- rozwijanie umiejętności kulinarnych. Młodzież będzie miała możliwość spotkania z profesjonalnym kucharzem i poznanie technik wykonywania, dekorowania i estetycznego podawania dań. Młodzież nabędzie umiejętności dzielenia się zadaniami i brania odpowiedzialności za ich wykonanie oraz rozwinie umiejętności przydatne w życiu codziennym.


Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

 

[Rozmiar: 48013 bajtów]

 

„Komunikacja – droga pełna wyzwań”
X-XI 2012 r.

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Niepełnosprawnych „Szansa” w dniach od 03.10.1012 r. do 28.11.2012 r. prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia są organizowane w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną”, ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Warsztaty mają na celu zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji, znaczenia emocji w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, idealnych warunków prawidłowej komunikacji oraz znaczenia autorytetu w społeczeństwie. Beneficjenci będą mogli również poznać swoje słabe i mocne strony, co wzmocni ich pewność siebie, a także podstawowe zasady asertywności. Zdobyte umiejętności wykorzystają podczas autoprezentacji na ostatnim spotkaniu.

Tematy warsztatów na kolejnych spotkaniach:

 1. Komunikacja – droga pełna niespodzianek. Zajęcia warsztatowe o charakterze organizacyjno-integracyjnym.
 2. Co to jest komunikacja? Komunikacja werbalna vs niewerbalna.
 3. Warunki prawidłowej komunikacji.
 4. Inteligencja emocjonalna w komunikacji.
 5. Asertywność.
 6. Pewność siebie.
 7. Autorytety w społeczeństwie.
 8. Podstawowe zasady autoprezentacji.

 

Galerie zdjęć:


"Równać szanse" - galerie zdjęć:
Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "Szansa" laureatem Regionalnego Konkursu Grantowego 2011

Decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów w Programie "Równać Szanse 2011 - Regionalny Konkurs Grantowy" 107 organizacji otrzymało dofinansowanie zgłoszonych projektów wśród nich znalazło się również i nasze Stowarzyszenie.

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

W ramach otrzymanej dotacji będzie realizowany projekt „Art Atak” w okresie styczeń – lipiec 2012r. Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 16 - 19 lat, rekrutowana z uczniów mieszkających w internacie SOSW w Kęble.

„Art Atak” to wyjątkowe i inspirujące spotkania artystyczne zaprojektowane tak, by pobudzać wyobraźnię i kreatywność oraz umożliwić kontakty społeczne i kulturalne młodzieży. Zachęcają one do wyrażania siebie i swojej osobowości, pokazując wszystkim uczestnikom, niezależnie od ich umiejętności i pochodzenia, że każdy jest wyjątkowy. W projekcie zaplanowano cykl warsztatów twórczych (raz w miesiącu), dwa wyjazdy: jeden do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, drugi do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto dwie wystawy wytworów powstałych podczas warsztatów dla społeczności lokalnej oraz dodatkowo towarzysząca im wystawa fotografii prezentująca wszystkie działania z realizacji projektu. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i realizację wycieczki, świętowanie projektu.

 

[Rozmiar: 48013 bajtów] [Rozmiar: 54218 bajtów] [Rozmiar: 51724 bajtów]

 


Zajęcia z ceramiki i batiku promujące Ośrodek w 2011 roku.

W czerwcu 2011 roku na terenie SOSW w Kęble odbyły się zajęcia z ceramiki, które zostały przeprowadzone dla młodzieży z SOSW z Nowego Targu. Goście zostali zapoznani ze sposobami formowania gliny oraz z technikami jej zdobienia, omówiono również proces wypału gliny. Wspólnie z naszymi wychowankami młodzież z Nowego Targu wykonała proste prace z gliny: miseczki, skarbonki oraz biżuterię.

Inną formą działalności artystycznej odbywającą się w naszym Ośrodku są zajęcia z batiku. Tę formę aktywności plastycznej zaprezentowaliśmy wychowankom SOSW nr 2 w Lublinie. Uczniowie tej placówki poznali technikę malowania woskiem i barwienia tkanin. Warsztaty z batiku miały również miejsce w czasie finału Wojewódzkiego konkursu plastycznego i fotograficznego, odbywającego się w naszym Ośrodku. To już po raz drugi nasza placówka była organizatorem tego konkursu. W tym roku tematem przewodnim były „Zaczarowane ogrody”. Ten konkurs to ważna forma promocji naszej szkoły, ponieważ wzięło w nim udział kilkanaście placówek z naszego województwa. 15 czerwca 2011 roku gościliśmy laureatów konkursu oraz ich opiekunów. Zorganizowaliśmy wystawę pokonkursową oraz przygotowaliśmy nagrody i dyplomy dla wyróżnionych uczestników.

Kolejną formą promocji w 2011 roku były kiermasze. Prace wychowanków prezentowane były w różnych miejscach naszego powiatu, przy okazji lokalnych uroczystości, ważnych wydarzeń, pikników, festynów, a także świąt.

Braliśmy udział w następujących kiermaszach:

 • Puławy, kiermasz wielkanocny w Starostwie Powiatowym
 • Nałęczów, kiermasz świąteczny w Nałęczowskim Ośrodku Kultury
 • Puławy, VII Targi Pracy i Edukacji (30.03.2011)
 • Wąwolnica, Dni Wąwolnicy (18.03. 2011)
 • Kurów, Dożynki Powiatowe (21.08.2011)
 • Karczmiska, Kulturalna Niedziela (11.09.2011)
 • Puławy, XI Powiatowy Dzień Kultury (26.10.2011)
 • Wąwolnica, Festyn integracyjny „Samodzielni – nie sami” (04.12.2011)
 • Puławy, kiermasz bożonarodzeniowy w Starostwie Powiatowym
 • Nałęczów, kiermasz bożonarodzeniowy w Nałęczowskim Ośrodku Kultury (18.12.2011)

 

Kiermasze to okazja zaprezentowania prac naszych wychowanków, to możliwość ukazania tego wszystkiego co jest wykonywane w czasie różnych zajęć odbywających się w naszej szkole. Pokazywaliśmy prace wychowanków, takie jak: ceramika, batik, decoupage. Kiermasze to również okazja do bezpośredniego kontaktu z osobami zainteresowanymi naszym Ośrodkiem, to możliwość przekazania informacji o zajęciach rewalidacyjnych i sposobach pomocy osobom niepełnosprawnym.

Małgorzata Ostrowska
Renata Kruk

Zapraszamy do galerii zdjęć w usłudze GooglePicasa. Kliknij, by przejść do galerii >>> 


Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania
Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA”
działajace przy Specjalnym Osrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Sw. Franciszka z Asyzu w Keble
ma przyjemnosc zaprosic na:

CHARYTATYWNY
BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY

który odbędzie się dnia 11 lutego 2012 r.
w siedzibie SOSW w Kęble

Aby dowiedzieć się więcej pobierz plik w formacie pdf