Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.

 

 Od 1 października 2019 roku w naszym Ośrodku jest realizowany pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany jest on do absolwentów, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych
i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej. Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne - arteterapia, jazdy konne - hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Beneficjenci mają zapewniony ciepły posiłek – obiad oraz  transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia
w licznych imprezach kulturalnych.

W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta czworo absolwentów. Program zakończy się 30 czerwca 2020 roku.