Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

                     

 

Dodatkowe informacje dla wszystkich uczestników kolonii

Kolonie prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, na co dzień pracującą z osobami niepełnosprawnymi.

Karty zgłoszeniowe na obóz mogą być pobrane w SOSW w Kęble lub wysłane drogą e-mailową na podany przez zainteresowanych adres.

Wypełnione karty, podpisane przez dwoje rodziców lub prawnych opiekunów należy dostarczyć na adres SOSW w Kęble tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

 Zainteresowani rodzice otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w koloniach.

 Zaliczkę w kwocie 200 zł należy wpłacić do 15 maja 2020r. na konto Ośrodka podane niżej. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zaliczka przepada.

Opłaty za I turnus należy wpłacać w terminie do 21 VI, za II turnus do 28 VI  na konto 34 1020 3219 0000 9302 0088 5673.

Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą dodatkowo: kalosze.

 Turnus rozpoczyna się obiadem (uczestnicy przyjmowani będą od godz. 12.00), a kończy śniadaniem ( odbiór uczestników do godz. 11.00).

 

Informacje dla uczestników niepełnosprawnych

 

W koloniach mogą uczestniczyć opiekunowie dzieci. Opłata za pobyt opiekunów to koszty noclegu i wyżywienia- 70 zł stawka dzienna.

Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach hipoterapii, hydromasażu i masażu.

W zajęciach hipoterapii nie mogą uczestniczyć osoby ważące powyżej 90 kg.

Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu.