Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”  działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble realizowało projekt  dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

W dniu 22 maja 2019 roku młodzież z SOSW w Kęble z Powiatu Puławskiego wzięła udział w  wycieczce do Warszawy. Beneficjenci projektu mieli okazję poznać bliżej stolicę,
zobaczyć zabytkowe i nowoczesne budowle, pomniki, miejsca pamięci, malownicze Łazienki Królewskie oraz ZOO. Pogoda „w kratkę” nie zepsuła nam zwiedzania, chociaż kiedy padał deszcz, musieliśmy oglądać stolicę zza szyb autobusu.  Dzięki ciekawym opowieściom pani przewodnik grupa w atrakcyjny sposób spędziła czas w Warszawie.   

Patrz...zdjęcia. 

Koordynator projektu

Grażyna Chudy