Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

W związku z zaplanowanym generalnym remontem kuchni i stołówki informujemy, że kolonie wakacyjne 2019 nie będą organizowane.

Zapraszamy za rok.