Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, którego podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia i wspierania rozwoju niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnym umysłowo oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym.

Adres:
Kębło 7
24-160 Wąwolnica

tel/ fax: 81 882 50 11

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000204725

Regon – 432715641

NIP – 716 277 93 71

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
nr konta: - 21 8733 0009 0016 5190 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • prezes Grażyna Chudy
  • zastepca Jarosław Lipnicki
  • sekretarz Maria Skowyra
  • skarbnik Justyna Ogorzałek
  • członek Anna Barańska

Adres e-mail stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA” obecnie liczy 38 członków.

W omawianym okresie członkowie Stowarzyszenia wraz z podopiecznymi brali udział w kiermaszach okolicznościowych, podczas których prezentowali prace wykonane wraz z wychowankami oraz prowadzili ich sprzedaż pozyskując środki ze sprzedaży na działalność statutową oraz materiały na następne prace.

Corocznie Stowarzyszenie organizuje Bale Charytatywne z których dochody przeznacza na dofinansowanie do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, „Zielone Szkoły” oraz wycieczki.

 

 

Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.

 

 Od 1 października 2019 roku w naszym Ośrodku jest realizowany pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skierowany jest on do absolwentów, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych
i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej. Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne - arteterapia, jazdy konne - hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Beneficjenci mają zapewniony ciepły posiłek – obiad oraz  transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia
w licznych imprezach kulturalnych.

W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta czworo absolwentów. Program zakończy się 30 czerwca 2020 roku.

 

                     

 

Dodatkowe informacje dla wszystkich uczestników kolonii

Kolonie prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, na co dzień pracującą z osobami niepełnosprawnymi.

Karty zgłoszeniowe na obóz mogą być pobrane w SOSW w Kęble lub wysłane drogą e-mailową na podany przez zainteresowanych adres.

Wypełnione karty, podpisane przez dwoje rodziców lub prawnych opiekunów należy dostarczyć na adres SOSW w Kęble tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

 Zainteresowani rodzice otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w koloniach.

 Zaliczkę w kwocie 200 zł należy wpłacić do 15 maja 2020r. na konto Ośrodka podane niżej. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zaliczka przepada.

Opłaty za I turnus należy wpłacać w terminie do 21 VI, za II turnus do 28 VI  na konto 34 1020 3219 0000 9302 0088 5673.

Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą dodatkowo: kalosze.

 Turnus rozpoczyna się obiadem (uczestnicy przyjmowani będą od godz. 12.00), a kończy śniadaniem ( odbiór uczestników do godz. 11.00).

 

Informacje dla uczestników niepełnosprawnych

 

W koloniach mogą uczestniczyć opiekunowie dzieci. Opłata za pobyt opiekunów to koszty noclegu i wyżywienia- 70 zł stawka dzienna.

Każdy uczestnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach hipoterapii, hydromasażu i masażu.

W zajęciach hipoterapii nie mogą uczestniczyć osoby ważące powyżej 90 kg.

Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia pobytu.

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”  działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble realizowało projekt  dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.

W dniu 22 maja 2019 roku młodzież z SOSW w Kęble z Powiatu Puławskiego wzięła udział w  wycieczce do Warszawy. Beneficjenci projektu mieli okazję poznać bliżej stolicę,
zobaczyć zabytkowe i nowoczesne budowle, pomniki, miejsca pamięci, malownicze Łazienki Królewskie oraz ZOO. Pogoda „w kratkę” nie zepsuła nam zwiedzania, chociaż kiedy padał deszcz, musieliśmy oglądać stolicę zza szyb autobusu.  Dzięki ciekawym opowieściom pani przewodnik grupa w atrakcyjny sposób spędziła czas w Warszawie.   

Patrz...zdjęcia. 

Koordynator projektu

Grażyna Chudy