Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kęble Sponsorzy i Partnerzy


Reportaż o naszym Ośrodku z udziałem wychowanków w ramach Akcji Charytatywnej „Słonik Nadziei”