Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Rekrutacja

Prowadzimy całoroczną rekrutację do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku 16-24 lat.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ponadgimnazjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Podanie o przyjęcie do szkoły i internatu - rodzic składa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do Wydziału Edukacji Starostwa właściwego miejscowi zamieszkania - w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kęble
 • Wyciąg z aktu urodzenia lub dowód osobisty
 • Świadectwo szkolne dziecka z ostatniego roku nauki
 • Trzy  zdjęcia

INFORMACJA

W dniu 07.02.2019r. (czwartek) o godzinie 1600 odbędzie się zebranie semestralne dla rodziców i opiekunów oraz zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 03 września 2018r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018r.
 3. Ferie zimowe: 11 lutego – 24 lutego 2019r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia - 33 kwietnia 2019r.
 5. Zakończenie rok szkolnego: 21 czerwca 2019r.
 6. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne:

15 października 2018r. (poniedziałek)

02 listopada  2018r. (piątek)

29 i 30 kwietnia 2019r., 02 maja 2019r.  (poniedziałek, wtorek, czwartek)

 

         Organizację roku szkolnego w szkołach lub placówkach oświatowych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami). Kwestię dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach/placówkach regulują zapisy powołanego rozporządzenia.  

WAŻNE!!!

Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Zgodnie z § 6a ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.

 

 

ZAPRASZAMY

SEREDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
3 września 2018r. o godz. 10.00
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KĘBLE

 

 

 

 

 

INFORMACJA

W dniu 15.02.2018r. (czwartek) o godzinie 1530 odbędzie się zebranie Rady Rodziców

W dniu 15.02.2018r. (czwartek) o godzinie 1600 odbędzie się zebranie semestralne dla rodziców i opiekunów

Zapraszamy

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 04 września 2017r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017r.
 3. Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 03 kwietnia 2018r.
 5. Zakończenie rok szkolnego: 22 czerwca 2018r.
 6. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Dodatkowe dni wolne:

02 listopada i 03 listopada  2017r. (czwartek, piątek)

31 kwietnia 2018r., 02 maja 2018r.  oraz 04 maja 2018r. (poniedziałek, środa, piątek)

01 czerwca 2018r. (piątek)

         Organizację roku szkolnego w szkołach lub placówkach oświatowych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami). Kwestię dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach/placówkach regulują zapisy powołanego rozporządzenia. 

 

WAŻNE!!!

Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w dniach,
o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
Zgodnie z § 6a ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.


ARTYKUŁY

ŻYĆ GODNIE
Koń i człowiek, kto kogo bardziej potrzebuje
„Czerpiemy z życia, to co najlepsze”
Być uczniem Szkoły Przysposabiająca do Pracy w Kęble
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Artykuł o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble - "Gość Niedzielny" Nr 48 rok LXXXVIII


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r. o godzinie 10.00


Oferta

Informujemy, że w w dniu 15.04.2017r. (Wielka Sobota) o godz.18.50 po głównym wydaniu Panoramy Lubelskiej w TPV3 Lublin będzie emitowany reportaż o naszym Ośrodku z udziałem wychowanków w ramach Akcji Charytatywnej „Słonik Nadziei” Powtórka programu – Wielka Niedziela o tej samej porze.


Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Gdzie szukać wsparcia


Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie


Rekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ponadgimnazjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • Podanie o przyjęcie do szkoły i internatu - rodzic składa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły do Wydziału Edukacji Starostwa właściwego miejscowi zamieszkania - w podaniu wpisać adres Ośrodka w Kęble
 • Wyciąg z aktu urodzenia lub dowód osobisty
 • Świadectwo szkolne dziecka z ostatniego roku nauki
 • Trzy  zdjęcia

Regulamin Rady Rodziców