Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

29 listopada 2018 r. odbyła się w naszym ośrodku zabawa Andrzejkowa. Celem imprezy była integracja wychowanków, zapoznanie z tradycją oraz uświadomienie potrzeby kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Andrzejkami. W trakcie imprezy uczniowie mieli okazję wzięcia udziału w „Koncercie życzeń” i  dedykacji utworu muzycznego oraz w licznych zabawach. Jak zwykle w organizację imprezy włączyli się rodzice, dzięki którym zorganizowano słodki poczęstunek.   

27 listopada 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble odbyła się wyjątkowa uroczystość. Włączając się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność SOSW przygotowała wieczór historyczny pt. „Zespół pałacowo-parkowy w Kęble na przestrzeni 100 lat”.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Chcieliśmy przybliżyć dzieje dworu w Kęble oraz ludzi, którzy mieszkając tu tworzyli historię Polski.

Niezwykle ciekawą prelekcję „Historia dworu w Kęble” przygotowała i wygłosiła pani Anna Pardyka, mieszkanka Wąwolnicy pasjonująca się historią regionu. Edukacyjne przemiany placówki po II wojnie światowej przygotowała pani Katarzyna Wnuczek,a przedstawiła pani Grażyna Chudy. Uroczystość uświetnił występ Grupy Tanecznej „ROSA” z gminy Janowiec, prowadzonej przez panią Aleksandrę Rolską. Zespół zaprezentował  polskie tańce narodowe: Poloneza, Kujawiaka oraz Mazura. Wieczór uatrakcyjnił również Piotr Musiatowicz, uczeń I klasy Szkoły Muzycznej II stopnia, który zagrał na pianinie utwór „Październik – Pieśń jesienna” z cyklu „Pory Roku” Piotra Czajkowskiego. Podczas uroczystości można było obejrzeć dwie wystawy: „Tak powstawała Niepodległa”oraz „Wąwolnica dla Niepodległej 1874-1938”. Po uroczystości delegacja wychowanków złożyła wiązankę kwiatów na grobie Antoniego Roztworowskiego, najznamienitszego właściciela posiadłości w Kęble.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie biało-czerwone serca piernikowe, przygotowane przez wychowanków ośrodka.

Dnia 9.11.2018r. w naszej szkole w Kęble odbyła się uroczystość – okolicznościowy Apel szkolny, na którym zaprezentowaliśmy krótki program artystyczny, aby uczcić to Narodowe Święto i upamiętnić związane z nim, ważne dla Polski wydarzenia historyczne.

Uczniowie pod kierunkiem pań: mgr Barbary Wołoszyn-Lipnickiej,

i mgr Anny Ceglarskiej zostali przygotowani do recytacji i śpiewu wybranych tekstów okolicznościowych.

Wiersze i piosenki patriotyczne przeplatane były bogatymi w treści i obrazy prezentacjami multimedialnymi : „Elementarz małego Polaka”,

„Drogi do Niepodległości”.

Całość uzupełniona była ciekawostkami historycznymi z tej tematyki, barwnie ilustrowanymi, z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym.

Tego dnia, o godz. 11.11 cała społeczność naszej Szkoły odśpiewała uroczyście 4 zwrotki naszego Hymnu narodowego, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie zostali zaznajomieni z należytym zachowaniem podczas słuchania i śpiewu hymnu państwowego.

Zapoznani z ważną dla nas wszystkich tematyką kształtującą tożsamość narodową.

W dniu 8 listopada w naszym ośrodku została przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata” W tym roku przyświecało jej hasłem „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”. Cała nasza młodzież zaangażowana była w sprzątanie ziemi. Oczyszczony został teren naszej placówki, jak też najbliższa okolica. Śmieci jak zwykle było dużo. Jednak z roku na rok jest ich coraz mniej, oznacza to że, świadomość Polaków odnośnie dbania o środowisko jest coraz większa. Podsumowanie akcji odbyło się przy wspólnym grillu i dyskotece.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble 11 października 2018r. po raz trzeci włączył się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” ogłoszonej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Pomimo zabiegania i codziennych obowiązków nie zabrakło chętnych do odczytanie wybranych fragmentów oraz wsłuchania się w dzieło literackie wielkiego pisarza. Fragmenty odczytali: Monika Zych Sekretarz Rady Powiatu, Małgorzata Noskowska Kierownik Wydziału Edukacji, Marcin Łaguna Wójt Gminy Wąwolnica, Stanisław Widz Dyrektor PCRK w Puławach, Dariusz Nogal z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Irena Kolibska Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy, Monika Boruch z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy, Maria Skowyra nauczyciel SOSW w Kęble, Maria Wójcik były nauczyciel SOSW w Kęble, Andrzej Sikora przewodniczący Rady Rodziców przy SOSW w Kęble oraz Danuta Ogłoza nauczyciel SOSW w Kęble. Została również przygotowana prezentacja multimedialna o życiu i twórczości S. Żeromskiego, gazetka dotycząca ekranizacji jego utworów na fotografiach oraz wystawa książek. Cała uroczystość została pięknie ubarwiona występami artystycznymi przygotowanymi przez teatrzyk Misz-Masz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe widokówki ze stemplem akcji Narodowe Czytanie. Impreza została objęta patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, Starosty Puławskiego oraz patronatem medialnym TVP 3 Lublin, Radio Lublin i Wspólnoty Puławskiej.