Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Dnia 15 maja 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole uroczystość upamiętniającą zakończenie II wojny światowej. Spotkanie odbyło się w altanie znajdującej się obok Ośrodka.  Głównym celem obchodów było wdrażanie do kultywowania tradycji związanej z obchodzeniem uroczystości szkolnych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu oraz uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, niepodległość.

 Program uroczystości obejmował przedstawienie krótkiej historii dotyczącej II wojny światowej, która przeplatana była piosenkami patriotycznymi, min: utworami Czerwonych Gitar: „Biały krzyż”, „Deszcz jesienny”, czy pieśniami wojskowymi: „Wojenko, wojenko”, „Ten kwiat czerwony” itp. 

Historię Powstania Warszawskiego przedstawił nam zaproszony na uroczystość Pan Krystyn Stawicki. Krótkie wzmianki dotyczące losów ludzi żyjących w tamtych czasach,  zaprezentowali mam również Pani Dyrektor i Pan Marek Łuka.

Podczas wspólnego śpiewania przy ognisku przygotowywany był poczęstunek dla uczestników uroczystości. Natomiast  po krótkim podsumowaniu spotkania, wręczone zostało podziękowanie dla zaproszonego Gościa. 

Kliknij, by przejść do galerii >>>

Zapraszamy na prezentację przepięknych i wyjątkowych prac plastycznych wykonanych przez uczniów SOSW w Kęble na konkurs pt: „Kto Ty jesteś – Polak Mały” do Gminnej Biblioteki publicznej w Wąwolnicy

Kliknij, by przejść do galerii >>>

II Konferencji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble oraz Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” przy SOSW w Kęble 25 kwietnia 2018 zorganizowali II Konferencję z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Żyć Godnie” pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz Starosty Puławskiego Witolda Popiołka. Zaprezentowano zaburzenia rozwojowe - Autyzm, Zespół Dawna, problemy z jakim spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przedstawiono sposoby oddziaływań, form pomocy mające na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w dążeniu do godnego życia.

Kliknij, by przejść do galerii >>>

„ANIOŁY WIOSNĄ PACHNĄCE” - NAZWISKA LAUREATÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród laureatów III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego PRZYSTANEK ANIOŁOWO „Anioły wiosną pachnące”!!!

Spotykamy się 15 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w naszym Ośrodku.

Prosimy o zapoznanie się z protokołem z obrad jury.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

PROTOKÓŁ ANIOŁY WIOSNĄ PACHNĄCE.pdf

19 kwietnia 2018 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyły się coroczne uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością.

My również uczestniczyliśmy w obchodach tego święta prezentując nasz artystyczny dorobek:

  • występ grupy teatralnej MISZ MASZ z przedstawieniem „Calineczka”,
  • wystawa prac powstałych w naszej szkolnej pracowni ceramicznej.

Uroczystości zorganizowane przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów stworzyły naszym podopiecznym sprzyjające integracji ze środowiskiem lokalnym warunki. Panująca podczas spotkania atmosfera wzajemnej życzliwości, akceptacji oraz wysoki poziom scenicznych prezentacji artystycznych sprawiają, że każdego roku z ogromną ochotą włączamy się w tą inicjatywę.

Piękna, wiosenna pogoda zachęciła nas do spaceru po urokliwym miasteczku, podczas którego ulegliśmy z dużą przyjemnością pokusie posmakowania przepysznych nałęczowskich smakołyków :)

Kliknij, by przejść do galerii >>>