Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Jak tradycja nakazuje (pomimo niesprzyjającej aury!), uczciliśmy Św. Huberta, biegiem jeździeckim oraz "gonitwą za lisem". Ze względu na warunki pogodowe, bieg św. Huberta przebiegał w zmienionej formule, co nie znaczy, że był mniej widowiskowy. Lisa ,,upolowała” E. Kociołek -reprezentantka S J Łąki. Gratulujemy. Dziewczynom ze Stajni Łąki i stajni z Klementowic dziękujemy za przybycie. Za rok postaramy się odebrać Wam trofeum wink
Dodatkowymi atrakcjami dnia były przejażdżki bryczką, występ zespołu teatralnego MISZ MASZ, no i oczywiście aukcja dzieł sztuki, dochód z której wspomoże działalność Stowarzyszenia "Szansa".
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji imprezy, dziękujemy gościom za przybycie i wspólne świętowanie smile

Kliknij, by przejść do galerii >>>

Nasza młodzież pod kierunkiem pani Barbary Wołoszyn-Lipnickiej, i siostry Barbary Wiórko, przygotowała się do prezentacji programu słowno-muzycznego,  nawiązującego do życia Św.Franciszka z Asyżu.

W krótkim przedstawieniu wychowankowie bardzo dobrze odegrali powierzone im role. Zaprezentowali swoje zdolności aktorskie, recytatorskie i muzyczne.  

Wszyscy „młodzi aktorzy”, zasłużyli na  brawa i upominki.

Zaproszeni też zostali i przybyli goście: Bracia Kapucyni z klasztoru przy Krak .Przedmieściu w Lublinie i Siostry Postulantki ze zgromadzenia Sióstr Kapucynek NSJ z Wąwolnicy. Oni również w bogatym programie artystycznym przybliżyli naszym uczniom postać Św.Franciszka z Asyżu. Zaprezentowali inscenizację wydarzenia z życia Świętego, o oswojeniu złego wilka z Gubbio. Uświetnili też uroczystość poprzez pieśni franciszkańskie śpiewane przy akompaniamencie gitary. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie włączyła się do radosnego śpiewu i tańca, tworząc niezwykłą integrację, wspólnotę Braci i Sióstr.

            Przy tej okazji nagrodzeni zostali również wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace plastyczne tematycznie związane z postacią naszego Patrona. Najciekawsze prace zostały zamieszczone na gazetkach ściennych, upamiętniających tę uroczystość.

            Po części artystycznej, wszyscy chętni wykazali się swoją wiedzą w Konkursie dotyczącym znajomości postaci naszego Patrona, najważniejszych faktów z jego życia, za co otrzymali drobne upominki i słodkie nagrody.

            Dodatkowymi atrakcjami tego dnia, była projekcja filmu tematycznego, celem przypomnienia i utrwalenia wiadomości o św,Franciszku z Asyżu oraz spacer z Gośćmi podziwiającymi piękno naszego zespołu parkowo-pałacowego, należącego do szkoły w Kęble.Kliknij, by przejść do galerii >>>

      Dnia 17 października 2017r. wychowankowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, wraz z zaproszonymi gośćmi, brali udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Po oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych gości, rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez Panią Grażynę Chudy, Olgę Majchrzak i Pana Pawła Jarosza w wykonaniu uczniów szkoły  Magdaleny Szwed i Przemysława Majewskiego pt. ,,Wspomnienie”  do muzyki Czesława Niemena, a także występ wokalny w wykonaniu  Angeliki Boczek i Damiana Matuszewskiego, z przebojami Anny Jantar ,, Tyle słońca w całym mieście” i ,,Przez Twe oczy zielone” zespołu Akcent.

      Po zakończeniu części artystycznej dyrektor ośrodka Pani Danuta Ogłoza wraz z Panią wicedyrektor Mariolą Bartoszcze, wręczyły ,,nagrody dyrektorskie” najbardziej wzorowym i zaangażowanym w pracę na rzecz Ośrodka pracownikom.

     Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, gdzie każdy miał możliwość skosztowania przepysznego tortu ze znanej cukierni ,,Wiliams” z Jastkowa.

W dniu 11.10.2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia integracyjne realizowane w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego. Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole we wrześniu tego roku oraz chętni uczniowie z pozostałych klas. Głównym ich celem było bliższe poznanie się młodzieży, przełamanie onieśmielenia oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Zajęcia zostały przeprowadzone z użyciem chusty animacyjnej Klanzy. Zajęcia ułatwiły uczniom  zapamiętywanie imion i podstawowych informacji o sobie. Dodatkowo zachęcały młodzież do współdziałania, uczyły współpracy oraz umożliwiły integrację grupy rówieśniczej poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu.Kliknij, by przejść do galerii >>>

7 października 2017r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble po raz kolejny przyłączył się do akcji „Narodowe Czytanie” ogłoszonej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszeni goście odczytali fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Zainteresowanie akcją było bardzo duże. Czytali: Marcin Łaguna, Małgorzata Noskowska, Monika Zych, Danuta Ogłoza, Stanisław Widz, Urszula Bednarzewska, Lidia Depta, Dariusz Nogal, Tomasz Jaraszek, Katarzyna Musiałowicz, Olga Rukasz, Anita Kopińska, ks. Arkadiusz Kot, Szczepan Wargocki, Jarosław Kędzierski, Paweł Jarosz, Karol Rosołowski oraz Marek Pękala. Dodatkowo występy naszego teatrzyku „Misz-Masz” stworzyły klimat, dzięki któremu wszyscy chociaż na chwilę mogli przenieść się w czasie do podkrakowskiej „Rydlówki”.