Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

W dniu 20.04.2018 r. obchodziliśmy w naszym Ośrodku Dzień Ziemi pod hasłem: „Zakończmy zanieczyszczenie plastikiem”. Prowadzący spotkanie przypomnieli, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi nie tylko w Dniu Ziemi. Uczniowie i pracownicy zadbali, aby mieć w swoim stroju zielone elementy. Młodzież segregowała śmieci, odgadywała zagadki związane z przyrodą i ekologią, odbyły się również zabawy ruchowe i doświadczenie związane z ruchem Ziemi wokół Słońca. Następnym punktem spotkania było wylosowanie hasła związanego z ekologią i wykonanie przez klasę plakatu . Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do wyrobienia nawyków dbania o nasze najbliższe środowisko. Wszyscy byli bardzo zainteresowani zadaniami, wykonywali je w skupieniu i z zaangażowaniem.

Kliknij, by przejść do galerii >>>

25 kwietnia 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble odbędzie się II Konferencja z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną " Żyć Godnie" Kębło 2018. Już dziś zapraszamy do obejrzenia krótkiego wprowadzenia do temtu Konferencji podczas rozmawy z Panią Dyrektor Danutą Ogłozą w programie TVP 3 LUBLIN " Poranek między Wisłą i Bugiem" ( 01:00:00 - 01:04:04). 

https://lublin.tvp.pl/36501754/23-marca-2018

 

W dniu 05 kwietnia 2018 roku grupa uczniów z naszego Ośrodka, w ramach doradztwa zawodowego, uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia ,,Pinokio” w Poniatowej. Celem wizyty było planowanie dalszej kariery zawodowej absolwentów naszej szkoły.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Zostały nawiązane relacje koleżeńskie. Wychowankowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania Środowiskowego Ośrodka Wsparcia, możliwościami korzystania z oferty placówki. Zadowoleni absolwenci naszej placówki, których tam spotkaliśmy, chętnie oprowadzili nas po poszczególnych pracowniach, takich jak: plastyczna, komputerowa, kulinarna, krawiecka, wizażu, stolarska.

Bardzo miłym akcentem były zabawy integracyjne oraz wspólny poczęstunek przygotowany przez gospodarzy. Cieszymy się również, że towarzyszyli nam rodzice uczniów, którzy osobiście mogli zapoznać się z ofertą Ośrodka ,,Pinokio”, jako miejscem dalszej kariery zawodowej swoich dzieci.