Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

25 kwietnia 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble odbędzie się II Konferencja z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną " Żyć Godnie" Kębło 2018. Już dziś zapraszamy do obejrzenia krótkiego wprowadzenia do temtu Konferencji podczas rozmawy z Panią Dyrektor Danutą Ogłozą w programie TVP 3 LUBLIN " Poranek między Wisłą i Bugiem" ( 01:00:00 - 01:04:04). 

https://lublin.tvp.pl/36501754/23-marca-2018

 

W dniu 05 kwietnia 2018 roku grupa uczniów z naszego Ośrodka, w ramach doradztwa zawodowego, uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia ,,Pinokio” w Poniatowej. Celem wizyty było planowanie dalszej kariery zawodowej absolwentów naszej szkoły.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Zostały nawiązane relacje koleżeńskie. Wychowankowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania Środowiskowego Ośrodka Wsparcia, możliwościami korzystania z oferty placówki. Zadowoleni absolwenci naszej placówki, których tam spotkaliśmy, chętnie oprowadzili nas po poszczególnych pracowniach, takich jak: plastyczna, komputerowa, kulinarna, krawiecka, wizażu, stolarska.

Bardzo miłym akcentem były zabawy integracyjne oraz wspólny poczęstunek przygotowany przez gospodarzy. Cieszymy się również, że towarzyszyli nam rodzice uczniów, którzy osobiście mogli zapoznać się z ofertą Ośrodka ,,Pinokio”, jako miejscem dalszej kariery zawodowej swoich dzieci.

W dniu 27 marca 2018 roku w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie uczniów, pracowników, zaproszonych gości, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uroczystość naszą uświetniła wizyta księdza Arkadiusza Kota oraz pan wójta Marcina Łaguny. Grupa wychowanków przedstawiła pantomimę ,,Drogą via Dolorosa, drogą cierpień mąk...”. Nie zabrakło tradycyjnych życzeń, wspólnej modlitwy oraz dzielenia się pobłogosławionym jajkiem. Spotkanie stało się okazją do kultywowania tradycji Wielkanocnych, przeniosło nas do wydarzeń w Jerozolimie sprzed ok. 2000 lat, wzbudziło w nas refleksje, ale również radość i nadzieję chrześcijańską. Mogliśmy również podegustować tradycyjnych bab i mazurków upieczonych przez naszych uczniów na zajęciach kulinarnych. Po części artystycznej odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w związku z rozstrzygnięciem szkolnego konkursu plastycznego na pisankę Wielkanocną. Wszystkim biorącym udział w konkursie uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

Kliknij, by przejść do galerii >>>