Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Profilaktyka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym jest bardzo ważna. Zajęcia przeprowadzane są regularnie zgodnie z harmonogramem a tematyka zgodna jest z zagadnieniami zawartymi w programie wychowawczo – profilaktycznym Ośrodka. W ramach działań profilaktycznych naszej szkoły przeprowadzane są pogadanki z pedagogiem i psychologiem szkolnym, organizowane są spotkania z ciekawymi osobami a omawiana aktualnie problematyka wychowawczo – profilaktyczna znajduje swoje odzwierciedlenie na gazetkach szkolnych.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 pierwszymi zajęciami przeprowadzonymi w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego były zajęcia „Integracja grupy rówieśniczej”. Głównym celem spotkania było wzajemne zapoznanie się uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole od września. Prowadzący zajęcia położyli również nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych młodzieży, naukę współpracy i współdziałania w grupie oraz przełamywanie onieśmielenia i czerpanie radości ze wspólnych gier integracyjnych. Uczniowie zapoznali się i przestrzegali zasad obowiązujących na zajęciach i bardzo chętnie wykonywali wszystkie zaproponowane ćwiczenia i zabawy. Czas upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

Beata Ziemlewska, Paulina Wawer

 

„ Gry i zabawy przeciwko agresji”

„Gry i zabawy przeciwko agresji” to temat kolejnych zajęć przeprowadzonych w naszym Ośrodku w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego. Poruszona została tu problematyka szeroko rozumianych emocji i uczuć młodzieży. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Głównych celem spotkania była nauka ich różnicowania i właściwego reagowania w różnych sytuacjach. Szczególny nacisk nauczycielek położony został na kształtowanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami i agresją oraz rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych osób. Służyły temu różne gry i zabawy, które sprzyjały także integracji grupy rówieśniczej i lepszemu zrozumieniu drugiego człowieka. Natomiast dzięki innym ćwiczeniom młodzież uczyła się jak budować poczucie własnej wartości oraz silnej osobowości w okresie dojrzewania.

 

„ Higiena jamy ustnej”

 

Kolejnymi zajęciami przeprowadzonymi w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego SOSW w Kęble była „Higiena jamy ustnej”. Celem głównym zajęć  było uświadamianie uczniom, że zdrowie zębów ma wpływ na zdrowie całego organizmu oraz poznanie zasad i czynników mających wpływ na higienę jamy ustnej. Ponadto nauczycielki  zwróciły szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego dbania o zęby i wyrobienie odpowiedzialności i potrzeby dbałości o higienę jamy ustnej.
Bardzo ważne było także wskazanie uczniom wpływu właściwej diety wraz z konkretnymi przykładami produktów szczególnie zalecanych dla zachowania zdrowych zębów. Jednak najciekawszy okazał się praktyczny pokaz i instrukcja właściwego szczotkowania zębów.

"Je-sień-nie-sie" to spektakl, z którym przyjechali do nas aktorzy Centrum Kultury w Lublinie w dniu 7 listopada. Było szatkowanie i ubijanie kapusty, aktywny udział w przedstawieniu, prace malarskie a na koniec ... kosztowanie kiszonej kapusty (pycha!!!). Już nie możemy się doczekać kolejnego - zimowego - spektaklu :)

 
 
 

Dosłownie... zanurzyliśmy się w złotej polskiej jesieni. Dziękujemy właścicielom ,,Jędrzejówki”z Rzeczycy za wspaniałą gościnę i życzliwość. Miejsce magiczne. Bigos...palce lizać. Szarlotka...tylko nasza Ewa i Ania potrafią taką zrobić. Dziękujemy Panom od bryczek i ich dzielnym koniom. Szymkowi, gratulujemy wytrwałości. Mamy nadzieję, że przedni łęk siodła nie zrobił spustoszenia w pewnej części ciała i funkcjonuje ona bez zastrzeżeń. Odurzeni zapachem berberysów i głogów, musimy przyznać, że mistrzem bezkrwawych łowów okazał się Pan Wojtek. Patrz...zdjęcia.

Wprawdzie piękna, słoneczną i ciepła jesień w pełni ale my już przygotowujemy się powoli do zimy. Dziś - 16 października, odwiedziły nas panie z Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu. Podczas ciekawej prelekcji z pokazem slajdów dowiedzieliśmy się w jaki sposób dbać o ptaki  zima, jak i czym je dokarmiać, jakie karmniki są dobre i bezpieczne dla ptaków. Po dawce wiedzy teoretycznej zrobiliśmy samodzielnie kule tłuszczowe z ziarnami. Wywiesimy je jak się trochę ochłodzi i z przyjemnością będziemy obserwować korzystające z nich ptaki.

Kliknij, by przejść do galerii >>>

Dnia 10 października 2019 r. uczniowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, wraz z zaproszonymi gośćmi, brali udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      Po oficjalnym powitaniu wszystkich przybyłych gości, rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez Panią Bożenę Wijaszkę, Panią Annę Wolińską i Pana Marka Łukę. Po zakończeniu części artystycznej dyrektor Ośrodka Pani Mariola Bartoszcze, wręczyła "nagrody dyrektora” wyróżniającym się i zaangażowanym w pracę na rzecz Ośrodka pracownikom. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.