Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Zespół wokalny ,,Dziesiątki'' z Bochotnicy wprowadził nas w ,,Wieczór Kolęd" i Pastorałek a także innych utworów muzycznych pochodzących z repertuaru wskazanego zespołu.

.Patrz...zdjęcia.