Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Tematem kolejnych zajęć przeprowadzonych w naszym Ośrodku w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego było „Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą kropelkową”. Poruszona została tu problematyka występowania chorób zakaźnych w życiu codziennym każdego ucznia, szczególnie w sezonie jesienno – zimowym. Głównym celem zajęć było utrwalenie wiedzy na temat możliwości zarażenia się chorobami, głównie poprzez najprostszą drogę kropelkową. Ponadto uczniowie poznali pojęcie chorób zakaźnych, ich rodzaje  i nauczyli się wymieniać czynniki ryzyka wywołujące te choroby. W trakcie zajęć położono duży nacisk na profilaktykę zarażeń oraz uświadomienie uczniom, że zarazki i czynniki ryzyka są niewidzialne, ale bardzo groźne.Patrz...zdjęcia. 

Beata Ziemlewska, Paulina Wawer