Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Nasza szkoła już po raz czwarty bierze udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Został on opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem każdej szkoły, dlatego jest na stałe wpisana w działania edukacyjno – wychowawcze również naszego Ośrodka.

            Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do indywidualnych możliwości intelektualnych oraz psycho – fizycznych uczniów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności aby zdobytą wiedzę i umiejętności młodzież mogła stosować w życiu codziennym.

Podczas cyklu zajęć uczniowie dyskutują, wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły. Młodzież liczy koszty palenia papierosów, tworzy komiks i antyreklamę dla papierosów, uczy się pracować w grupie i współdziałać. Program „Bieg po zdrowie” skierowany jest także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność działań wychowawczo – profilaktycznych.

 

Paulina Wawer, Beata Ziemlewska