Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Dnia 21.11.2019r. przeżywaliśmy szczególnie ważny moment-  uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej czyli Otrzęsiny. Podczas imprezy odbyły się zabawy i konkurencje integrujące uczestników, szczególnie aktywni byli pierwszoklasiści. Trzeba zaznaczyć, że nowi uczniowie biorący udział w otrzęsinach, dysponują wiedzą na temat swojej szkoły oraz wykazali się umiejętnościami praktycznymi. Uczniowie klas I w obecności Pani Dyrektor,  swoich wychowawców i kolegów z klas starszych złożyli uroczyste ślubowanie,  a następnie zostali symbolicznie pasowani na uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kęble. Młodzież była bardzo zaangażowana w całe przedsięwzięcie, co było dużą nagrodą dla organizatorów imprezy. Witamy was serdecznie w naszym gronie. Godnie reprezentujcie szkołę również poza jej murami.

Kliknij, by przejść do galerii >>>