Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

13 listopada w naszym Ośrodku odbył się montaż słowno-muzyczny z okazji 170 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy oraz Urząd Gminy w Wąwolnicy. Postać Fryderyka Chopina przybliżyła nam Pani Marianna Zielińska. Dziękujemy.