Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

W poniedziałek 10.12.2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w wyciecze autokarowej do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu „Jaś i Małgosia” 
w wykonaniu profesjonalnych aktorów, rozbudzanie zainteresowań teatralnych uczniów, przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w kulturze. Spektakl zawierał wiele dowcipnych scen, co sprawiło, że nikt się nie nudził. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.