Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

Dnia 3.12.2018r. na propozycję i zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wąwolnicy, liczna grupa wychowanków naszego Ośrodka w Kęble, pod opieką nauczycieli - wychowawców, wybrała się na pokaz, w mobilnym planetarium z Centrum Nauki Kopernik. Zobaczyliśmy niebo pełne gwiazd, poznaliśmy najciekawsze konstelacje i inne obiekty astronomiczne.

Nasza młodzież została zachęcona do samodzielnych obserwacji nieba.Rozbudzona została ciekawość i zainteresowanie astronomią, zachwyt tym, co nas otacza i czego jesteśmy częścią. Całość pokazu uzupełniona była ciekawostkami kosmicznymi z tej tematyki, barwnie ilustrowanymi, z odpowiednio dobranym podkładem dźwiękowym.

Planetobus wraz z doskonale przygotowaną ekipą edukatorów naukowych przybliżył nam tajniki kosmosu. To spotkanie może być początkiem wielkiej przygody dla pasjonatów tej dziedziny wiedzy i sposobem na spędzanie czasu wolnego, rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

Cele związane z ciekawością poznawczą oraz integracją społeczności lokalnej zostały w pełni osiągnięte. Cieszy nas fakt kontynuacji dobrej i stałej współpracy naszego Ośrodka z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Wąwolnicy.

Wyrażamy gorące podziękowanie dla Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wąwolnicy.