Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

29 listopada 2018 r. odbyła się w naszym ośrodku zabawa Andrzejkowa. Celem imprezy była integracja wychowanków, zapoznanie z tradycją oraz uświadomienie potrzeby kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Andrzejkami. W trakcie imprezy uczniowie mieli okazję wzięcia udziału w „Koncercie życzeń” i  dedykacji utworu muzycznego oraz w licznych zabawach. Jak zwykle w organizację imprezy włączyli się rodzice, dzięki którym zorganizowano słodki poczęstunek.