Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kęble

im. sw. Franciszka z Asyżu

25 kwietnia 2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble odbędzie się II Konferencja z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną " Żyć Godnie" Kębło 2018. Już dziś zapraszamy do obejrzenia krótkiego wprowadzenia do temtu Konferencji podczas rozmawy z Panią Dyrektor Danutą Ogłozą w programie TVP 3 LUBLIN " Poranek między Wisłą i Bugiem" ( 01:00:00 - 01:04:04). 

https://lublin.tvp.pl/36501754/23-marca-2018